Länkstig

Maxim Olsson

Doktorand

Avd för onkologi
Besöksadress
Blå stråket 2 SU/Jubileumsklin
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Doktorand

Avd för onkologi
Besöksadress
Blå stråket 2 SU/Jubileumsklin
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Maxim Olsson

Min forskning på avdelningen för onkologi handlar om trippelnegativ bröstcancer och cancerstamceller, där titeln på mitt projekt är Molekylär karakterisering av cancerstamceller i trippelnegativ bröstcancer. Genom att använda cellodling, flödescytometri, organoider härledda från patienter, xenografts från patientlinjer i zebrafisk, och andra metoder, strävar jag efter att undersöka hur cancerstamceller påverkas av den neoadjuvanta kemoterapi som för närvarande används i klinisk praxis.