Länkstig

Maria Ljungberg

Anknuten till forskning

Avd för medicinsk strålningsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Gula stråket su
Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Maria Ljungberg

Jag är anställd som förste sjukhusfysiker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4, Medicinsk Fysik och Teknik, Diagnostisk Strålningsfysik. Mitt akademiska arbete som docent genomförs vid avdelningen för Medicinsk strålningsvetenskap vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper.

Det kliniska målet är att utveckla biomarkörer som kan användas för mycket tidig uppföljning av tumörbehandlingsrespons. Mitt kompetensområde ligger främst inom ämnet MR fysik och dess tillämpning i klinisk forskning. Jag har fokuserat min forskning speciellt på metodutveckling av teknikerna MR Spektroskopi (MRS) samt diffusionsavbildning med ”Diffusions Tensor Imaging” (DTI) och intra voxel incoherent motion (IVIM). Jag utvecklar även metoder för mätning av natrium- och fosfor-innehållet i hjärnan . Inom detta specifika område leder jag en forskargrupp vid avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap bestående av professor Eva Forssell-Aronsson, PhD Mikael Montelius, PhD Oscar Jalnefjord, MSc Lukas Lundholm (doktorand) samt MSc Louise Rosenqvist (doktorand).

Jag arbetar även med att anpassa och tillämpa avancerade funktionella MR-metoder inom flera kliniska forskningsområden, tex neuroradiologi, psykologi samt metabolismforskning.

Mer information om mig och min forkning finns på "research gate" : https://www.researchgate.net/profile/Maria_Ljungberg2