Länkstig

Charlotte Andersson

Anknuten till forskning

Avd för medicinsk
strålningsvetenskap
Besöksadress
Gula stråket 2 B SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Charlotte Andersson

Charlotte Andersson disputerar inom ämnet medicinsk strålningsvetenskap, den 1 juni 2022

Titeln på hennes avhandling är - Optimisation of radionuclide therapy by reduction of normal tissue damage

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Radioaktiva läkemedel kan angripa spridd cancer