Länkstig

Erik Bülow

Statistiker

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Anknuten till forskning

Avd för
ortopedi
Besöksadress
Medicinaregatan 18G
41390 Göteborg
Postadress
Avd för Ortopedi vid Inst för Kliniska vetenskaper
41345 Göteborg

Om Erik Bülow

Ingår för närvarande i forskargrupperna SCIFI-PEARL och ThyLife.

Har tidigare medverkat i forskning som rört cancer, ortopedi och diabetes.

Medverkar vid konsultation via Akademistatistik samt vid underlvisning inom biostatistik för doktorander samt läkar- och apotekarstudenter.

Avhandling

Disputerade 2020 med avhandlingen: "Predicting mortality by comorbidity for patients with hip arthroplasty: Prospective observational register studies of a nationwide Swedish cohort".

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/64518