Länkstig

Erik Bülow

Anknuten till forskning

Avd för
ortopedi
Besöksadress
Medicinaregatan 18G
41390 Göteborg
Postadress
Avd för Ortopedi vid Inst för Kliniska vetenskaper
41345 Göteborg

Om Erik Bülow

Anställd som senior statistiker på Registercentrum, Västra Götalandsregionen sedan 2021.

Medverkar inom forskningsprojekt knutna till nationella kvalitetsregister, främst inom höft- och knäproteskirurgi samt diabetes.

Förflutet hos Regionalt cancercentrum väst med viss forskningsaktivitet kopplad till maligna melanon samt gynekologisk cancer.

Forskning

Intresse för tillämpad statistisk analys av observationella data från personnummerlänkade nationella registerkällor omfattande prediktionsmodellering, överlevnadsanalys och R-programmering.

Avhandling

Disputerade 2020 med avhandlingen: "Predicting mortality by comorbidity for patients with hip arthroplasty: Prospective observational register studies of a nationwide Swedish cohort".

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/64518