Länkstig

Eva Forssell-Aronsson

Professor/1:e sjukhusfysiker

Avd för medicinsk strålningsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Gula stråket 2 b su/sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Eva Forssell-Aronsson

Eva Forsell-Aronsson har en forskningsgrupp Grupp Eva Forssell-Aronsson

Kort introduktion till gruppen:

Många cancerpatienter är svåra att bota, särskilt när de har metastatiska sjukdomar. Systemiska behandlingar med radiofarmaka kan då vara fördelaktig, på grund av möjligheten att nå samtliga tumörceller som är spridda i kroppen. Ny kunskap gällande tumörbiologi, patologi och molekylärbiologi påvisar fler tumörspecifika kännetecken/biomarkörer vilka kan användas för utveckling av mer specifik radiofarmaka och behandlingsstrategier. Läs mer här Grupp Eva Forssell-Aronsson