Länkstig

Angelica Simonsson

Utredare

Nationella sekretariatet för
genusforskning
Telefon
Postadress
Box 709
40530 Göteborg

Om Angelica Simonsson

Jag disputerade 2017 i ämnet pedagogiskt arbete på en avhandling om normer och sexualitet i språkundervisning på högstadiet. Sedan 2020 arbetar jag på Nationella sekretariatet för genusforskning med forskning och som utredare med frågor inom fältet genus, utbildning och arbetsliv. Jag har tidigare arbetat på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2009-2020) vid Göteborgs Universitet och under en period haft uppdrag som institutionens likabehandlingsrepresentant och som Utbildningsvetenskapliga fakultetens likabehandlingshandläggare.

Mina forskningsintressen rör frågor om genus, sexualitet, utbildning och arbetsliv. Jag är intresserad av hur föreställningar om kön och sexualitet kommer till uttryck i och genom utbildningssystem och arbetsliv, samt de villkor som formas. Jag är också intresserad av frågor om hur utsatthet, såsom exempelvis sexuella trakasserier, i utbildning och arbete förstås utifrån olika logiker och hur olika lösningar föreslås och förstås.

Jag arbetar för närvarande med ett material från det Horisont 2020-finansierade EU-projektet UniSAFE där jag arbetade som postdoktor (Örebro Universitet) under 2022. Studien handlar om institutionella svar på genusbaserad utsatthet i akademin.

Under 2023-2025 är jag involverad i SUPPORTER som är ett EU-projekt finansierat under Horizon-Widera 2022 med syfte att bidra till mer inkluderande jämställdhet inom European Research Area (ERA) genom ett fokus på idrottsutbildningar i akademin.

Tillsammans med Maja Lundqvist och Kajsa Widegren är jag redaktör för den aktuella antologin Re-imagining sexual harassment – perspectives from the Nordic region, som samlar forskare och skribenter som ger nya perspektiv på sexuella trakasserier och våld i Norden.

Under min tid som doktorand och adjunkt undervisade jag i kurser om bland annat genus och utbildning, pedagogik, utbildningssystem och globalisering, vetenskaplig metod och vuxnas lärande. Jag har också handlett studentuppsatser på ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet, förskollärarprogrammet och kandidatprogrammet i pedagogik.

Samverkan är en integrerad del av sekretariatets verksamhet och jag har under de senaste åren samverkat med exempelvis Kantar Sifo, DO, Skolverket och NIVA.