Länkstig

Astrid Schubring

Universitetslektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Astrid Schubring

Astrid är docent i idrottsvetenskap. I sin forskning är hon intresserad av skol-, ungdoms- och elitidrott, idrottspedagogik, sociala dimensioner av hälsa, ungdomssociologi samt kvalitativa forskningsmetoder. Astrid är medlem i forskargruppen SCoPE och undervisar bland annat i kandidatprogrammet Sports Coaching, i lärarprogrammet Idrott och Hälsa samt i masterprogrammet Sport Science.

Nyheter

Commissions of trust

Intresseområden

 • Coaching
 • Dubbla karriärer
 • Elitidrott
 • Hälsa
 • Kroppssociologi
 • Lärande och undervisning
 • Ungdom och adolescens
 • Sociokulturella teorier

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

 • Barker-Ruchti, N., Grau, S., Schubring, A., & Hausken-Sand, S. (2017-2023 ) Injury-Free Children and Adolescents (FIT project)
 • Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Pettersson, S. & Post, A. (2015-2019) 'The Paths to Rio Study'
 • Barker-Ruchti, N., Kerr, R., Nunomura, M. & Schubring, A. (2013-2016) ’”Coming of age”: Towards best practice in women’s artistic gymnastics’, a research project funded by the Lincoln University Research Fund, the University of Sao Paulo and the Centrum för Idrottsforskning
 • Thiel A., Mayer J., Schubring A., Schnell A., Giel K., Diehl K., Zipfel S., Schneider S. (2009-2014). The German Young Olympic Athletes' Lifestyle and Health Management Study (GOAL Study), a research project funded by the Federal Institute of Sport Science (BISp)