Länkstig

Viveka Torell

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B1 153
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Viveka Torell

Undervisningsområden

- Barn- och ungdomsvetenskap - Vetenskaplig teori och metod

Forskningsområden

- Kulturvetenskaplig forskning om kläder; specialområde   barnkläder

- Kunskap i handling

- Föremålsforskning