Länkstig

Isabella Björkman-Burtscher

Professor/överläkare

Avd för
radiologi
Besöksadress
Bruna stråket 11b v 2 su/sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Isabella Björkman-Burtscher

Isabella Björkman-Burtscher är

Professor i neuroradiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och

Universitetssjukhusöverläkare vid Sektionen för neuroradiologi, Verksamhetsområde Radiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.

Pågående forskningsprojekt

Nedan presenteras några av de forskningsprojekt jag är engagerade i just nu. Den neuroradiologiska forskargruppen har egna projekt och medverkar med neuroradiologisk expertis inom ett flertal olika projekt inom Göteborgs Universitet (GU) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Epilepsi och Ultra-högfälts (7T) MR

Min forskargrupp bedriver magnetresonans (MR) forskning vid den nationella 7T anläggningen i Lund med fokus på kartläggning och karakterisering av epileptogena lesioner hos patienter med framför allt terapiresistent epilepsi. Internationella samarbeten är pågående.

Ultra-högfälts (7T) MR

Dessutom är jag delaktig i två ytterligare projekt vid den nationella 7T anläggningen som fokuserar på avbildningen av nervsystemet vid pedofil respektive avbildningen av handleden i patienter med handkirurgiska sjukdomar eller skador i handleden.

Neuroradiologisk forskning med fokus på högfälts (3T) magnetresonansteknik

Denna forskning bedrivs inom ett antal områden antingen utgående från vår egen forskargrupp eller som medarbetare i andra forskargrupper. Fokusområden är:

1/ hjärntumörforskning, som bedrivs primärt i samarbete med neurokirugiska kliniken och MR fysiker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med fokus på avbildning av hjärntumörer och deras uppföljning med avancerade MR metoder. Projektet omfattar dock även samarbeten med Chalmers och MedTechWest när det gäller segmentering av hjärntumörer i klinisk rutin – ett projekt som medfinansieras av innovationsplattformen. I gruppen ingår här även en doktorand vid avdelningen för radiologi och en vid MedTechWest med mig som handledare.

2/ iNPH forskning i samarbete med iNPH gruppen vid GU och SU med fokus på perfusions och diffusionsmetoder och deras användning vid iNPH diagnostik och uppföljning;

3/ pediatrisk MR i samarbete med forskare vid GU och SU men även vid Lunds Universitet och fokus på hjärnans utveckling vid prematuritet;

4/ preeklampsiforskning som del av GoPROVE studien;

MR säkerhet

I flera interdisciplinära nationella samarbeten framför allt med en tidigare doktorand vid Lunds universitet undersöks olika aspekter av MR säkerhet för både forskning och klinisk rutin.

Head&neck CT

En del av forskargruppen jobbar med fokus på CT vid head&neck cancer (potential och teknisk optimering av Dual Energy Computed Tomography (DECT)) och CT vid djupa halsabscesser. Den senare forskningen bedrivs i nära samarbete med ÖNH kliniken vid SU och odontologiska radiologer.

Interventionell Neuroradiologi

Projekt inom INR genomförs utgående från den kliniska INR verksamheten och i samarbete med neurologiska och neurokirurgiska kliniken. I gruppen ingår här även en doktorand vid avdelningen för radiologi med mig som handledare.