Länkstig

Pawel Szaro

Anknuten till forskning

Avd för
radiologi
Besöksadress
Bruna stråket 11b V 2 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Pawel Szaro

Docent, överläkare/radiolog på Muskuloskeletal Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningsområden

Bedriver forskning inom diagnostik av idrottsskador, framför allt inom fotleds- och axelområdet samt inom tumördiagnostik. Huvudsyftet med idrottsskadeprojektet är att genom radiologiska, kliniska och epidemiologiska studier öka vår kunskap, för att därigenom förbättra diagnostik, behandling samt postoperativ radiologisk bedömning av idrottsskador.

Mitt disputationsämne var ”Comparative anatomy of the calcaneal tendon” (2010). Hälsenan är ett särskilt forskningsintresse. Huvudsyftet med projektet var att kunna förebygga idrottsskador genom att avbilda förändringar i hälsenan som uppstår i samband med träning. Hälseneruptur och tendinos är allvarlig idrottsskador som kan utestänga en idrottare från träning under lång tid. Jag försöker tillämpa radiologiska metoder inte bara för att bekräfta skador, utan framför allt för att förebygga de.

Projektet gällande tumördiagnostik syftar hur man kan förbättra både bilddiagnostik och biopsiteknik av muskuloskeletala tumörer. Inom Muskuloskeletal Radiologi utförs många borrbiopsier, och vi strävar efter att göra det bättre vilket ska göra tumördiagnostik smidigare.

Pågående forskningsprojekt:

1. Hur kan man förbättra posttraumatisk fotledsbedömning med MR?

2. Hur kan man optimera, standardisera och förbättra metodik och teknik vid DT-ledda borrbiopsier? I projektet analyserar vi våra nuvarande ingrepp och försöker förbättra tekniken.

3. Hur kan vi veta mer om hälsenan? Projekt om hälsenans inre struktur, tendinos och rupturer samt dess komplikationer.

Forskningssamarbeten

Har ett utvecklat forskningssamarbete med avdelningen för Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessutom har jag samarbetat med Medical University of Warsaw samt Applied Artificial Intelligence Laboratory, the National Information Processing Institute på Tekniska Högskolan i Warszawa. Vi försöker att etablera samarbeten med andra sjukhus i Norden i projektet gällande tumördiagnostik.

Doktorsavhandlingar

Bihandledare vid doktorsavhandling Katarzyna Kozera ”Anatomical considerations of the in-vivo identification of the posterior branches of the lumbar spinal nerves”. I projektet utarbetade man metoder för hur rami dorsalis kan identifieras på MR och DT ochdärmed undvika att skadas under ingrepp.