Länkstig

Jonathan Arvidsson

Doktorand

Avd för medicinsk strålningsvetenskap
Besöksadress
Gula stråket 2b, SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuet
41345 Göteborg

Om Jonathan Arvidsson

Jonathan är civilingenjör och doktorand anställd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskning berör utvecklingen och applikationen av perfusionstekniker inom magnetresonanstomografi. Mer information finns på Google Scholar, PubMed och ResearchGate.

Vid sidan av forskningen är han engagerad i ett projekt som adresserar sjukhusets behov av IT-stöd för hantering av medicinsk forskningsdata. Projektet heter Interdiscipline Research Informatics Services (IRIS). Mer information finns på IRIS projektsida på sjukhusets intranät.