Länkstig

Jonatan Oras

Anknuten till forskning

Avd för anestesiologi och intensivvård
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Jonatan Oras

NYHETSTEXT 230116 - Unik multicenterstudie hoppas öka tillgången på lämpliga hjärtan för transplantation

Jonatan Oras har nu fått ett anslag på 1,2 miljoner kronor från Hjärtlungfonden, för studien IMPROVED HEART, den första prospektiva multicenterstudien i världen som studerar detta. En studie där man systematiskt utvärderar hjärtfunktionen hos organdonatorer och de med lindrig funktionspåverkan kan accepteras för transplantation. Studien följer hur det går för mottagaren av hjärtat, för att utvärdera ifall detta har någon betydelse.

PRESSMEDDELANDE 190924 - Nya fynd öppnar för ökat antal hjärtdonationer

Vart fjärde hjärta som undersöks för eventuell donation riskerar att väljas bort på grund av stressutlöst hjärtsvikt, ett tillstånd som enligt ny forskning saknar betydelse för utfallet av en transplantation. Resultaten öppnar för uppemot 30 procent fler hjärttransplantationer. Läs hela pressmeddelandet