Länkstig

Lina Bergman

Om Lina Bergman

Lina Bergman ingår bland annat i centrumbildningen PROMIS - Perinatal Research Obstetric Maternal Infant Studies Empowers. Det övergripande målet för Centrum för perinatal medicin & hälsa vid Göteborgs universitet, är att förbättra vården för gravida kvinnor och barn som leder till minskad spädbarnsdödlighet och sjuklighet

Nedan finns också en kort lista på projekt hon ingår i och delvis ansvarar för:

Pågående studier;

  1. Improving Maternal, Pregnancy and Child outcomes “IMPACT” Länk till  projektet The impactstudy Forskare: Från GU: Lina Bergman, Ylva Carlsson, Bo Jacobsson. Utanför GU: Anna Karin Wikström (Uppsala University), Anders Larsson (Uppsala University), Peter Conner (Karolinska Institute), Peter Lindgren (Karolinska Institute), Anna Sandström (Karolinska Institute), Stefan Hansson (Lund University)  
  2. Understanding organ complications to preeclampsia – PROVE, GO PROVE and ICE. An international collaboration between Sweden, South Africa, Australia, US, Netherlands and Chile. Länk till projektet Preeclampsia International Research Unit Forskare: Inom GU: Lina Bergman, Verena Sengpiel, Teresia Svanvik, Helen Elden, Karolina Lindén, Sven Egron Thörn, Ove Karlsson, Jonatan Oras, Isabella Björkman Burtscher, PhD students from GU: Lilja Thorgeirsdottir, Malin Andersson, Karl Bergman Utanför GU: Catherine Cluver (Stellenbosch University), David Hall (Stellenbosch University), Eduard Langenegger (Stellenbosch University), Philip Herbst (Stellenbosch University) Roxanne Hastie (Melbourne University), Stephen Tong (Melbourne University), Teelkien van Veen (Groningen University), Annet Aukes (Groningen University), Carlos Escudero (Universidad Bio Bio), Michael Belfort (Baylor College of Medicine) Forskarstudernande utanför GU: Therese Friis (Uppsala University), Lloyd Joubert (Stellenbosch University)  

 För mer information, se CV nedan som även innehåller en publikationslista