Länkstig

William Hellström

Anknuten till forskning

Avd för
pediatrik
Besöksadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg
Postadress
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
41685 Göteborg

Om William Hellström

William Hellström disputerade inom ämnet pediatrik, den 10 februari 2023

Titeln på hans avhandling är - Markers and mechanisms of abnormal neurovascular development in the preterm infant

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Tillväxtfaktorn IGF-1 och hjärnskademarkören NfL är lovande biomarkörer för avvikande utveckling hos förtidigt födda barn