Länkstig

Kristina Bengtsson Boström

Professor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken
41346 Göteborg
Postadress
Box 453
40530 Göteborg