Länkstig

Kristina Boström

Professor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken
41346 Göteborg
Postadress
Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 454
40530 Göteborg