Länkstig

Erik Hulander

Anknuten till forskning

Avd för reumatologi och inflammationsforskning
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Erik Hulander

Forskning

Intresse inom kost och påverkan på inflammation vid autoimmuna sjukdomar, huvudintresse är kostens påverkan på ankyloserande spondylit och reumatoid artrit. Arbetar i forskningsgruppen SPARG- SPondyloArthritis Research Group där jag studerar kostens påverkan på biologiska hälsomarkörer hos patienter med ankyloserande spondylit. Arbetar även i projektet Kost vid kroniska inflammatoriska sjukdomar, dels med data från ADIRA och dels en måltidsstudie, PIRA, i bägge fall är inflammatorisk profil huvudutfall. Vid sidan av forskningen arbetar jag som klinisk dietist på Sahlgrenska sjukhuset.

Undervisning

Har tidigare undervisat i Nutrition 1 och Nutrition 2 på dietistprogrammet samt vid behov nutritionslabbar på läkarprogrammet.

Utbildning

Doktorsexamen från Göteborgs Universitet

Masterexamen i nutrition från Universitetet i Oslo med inriktning nutritionsbiologi och klinisk nutrition. Legitimerad dietist från Socialstyrelsen, auktoriserad klinisk näringsfysiolog från norska Helsedirektoratet.

Under kandidatutbildning läst utbytesstudier med extra fokus på kemisk näringsvärdesanalys samt functional foods and health claims. Som masterarbete undersöktes effekt från kosttillskott och livsmedel på biomarkörer för inflammation och tumörväxt hos patienter med prostatacancer. Efter utbildning arbetat kliniskt på Universitetssjukhuset i Lund med hjärt- och lungtransplanterade, Cystisk fibros och Gastroenterologi samt dessförinnan i Norge med rehabilitering av patienter med reumatiska besvär, hjärt-kärlsjukdom och postoperativa komplikationer.