Länkstig

Nathan Siegrist

Doktorand

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Nathan Siegrist

Nathan Siegrist är sedan hösten 2021 doktorand i sociologi. Han har en masterexamen i sociologi (2019) samt en dubbel kandidatexamen i sociologi och idéhistoria (2016) från Göteborgs universitet. Han har även arbetat som forskningsassistent vid Institutionen för globala studier och Institutionen för kulturvetenskaper.

Nathans avhandlingsprojekt syftar till att undersöka hur urbana rörelser kopplade till husockupationer och autonoma rum påverkar stadsutveckling i samtida Europa, med särskilt fokus på pågående utvecklingar i Central- och Östeuropa.

Till Nathans tydligaste forskningsintressen hör sociala rörelser, urbansociologi och kritisk teori.