Länkstig

Sebastian Svenberg

Forskare

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Sebastian Svenberg

Sebastian Svenberg har en master i sociologi från Göteborgs Universitet och en doktorsexamen i sociologi från Örebro universitet. Hans forskning har främst handlat om sociala rörelser, men också rört sig inom miljösociologi och ekonomisk sociologi. Avhandlingen, "Självstyre, medbestämmande eller despoti", baserades på en studie av historisk organisering för ekonomisk demokrati i Storbritannien, med ett särskilt fokus på teorier om institutionell förändring. Sebastian är anställd som forskare i projektet “Fossil Free Futures: Divestment across the Nordic countries”, där han som del av en jämförande studie mellan Sverige, Norge och Danmark undersöker avinvesteringar från kol, olja och fossilgas i de norska pensionsfonderna.