Länkstig

Eva Reimers

Seniorforskare

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Eva Reimers

Allmänt Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet och docent i kommunikation vid Linköpings universitet. Hon disputerade 1995 med avhandlingen Dopet som kult och kultur. Bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer.

Forskning Det gemensamma för Eva Reimers forskning, oavsett om den handlar om lärarutbildning, förskola, riter, sorg eller medier, är ett starkt intresse för hur normer upprepas, befästs, utmanas och förändras. Den teoretiska förankringen befinner sig inom poststrukturalistiska och diskursteoretiska perspektiv, inte minst queer-perspektiv och intersektionalitet. Hon intresserar sig även för posthumanism och andra perspektiv som lyfter fram vikten av det materiella, plats och emotioner.

Forskningsprojekt Eva Reimers forskning rör sig företrädesvis inom två områden: forskning om utbildning och forskning om död och sorg. Inom det utbildningsvetenskapliga området har hon studerat; den heterosexuella normen i skola och lärarutbildning; klass i relation till nyliberala utbildningsdiskurser; utbildningar till barnskötare och förskollärare i relation till klass, omsorg och utbildning; kulturarv, religion och tradition i förskolan; och lärares möten med utvisningshotade ensamkommande flyktingar. Eva Reimers pågående projekt har titeln "Skola i samhället - elever, lärare och skolledare som politiska subjekt". Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och studerar vad som möjliggör för elever, lärare och skolledare att agera politiskt utifrån deras positioner i skolan. Gemensamt för samtliga dessa projekt är att kunskapsbidragen är tänkta att utgöra underlag för att forma en mer jämlik och inkluderande förskola och skola. Forskningen om död och sorg har sitt ursprung i avhandlingsarbetets fokus på riter och identitet och Eva Reimers bakgrund som religionsvetare. Inom ”Death Studies” har hon studerat begravningar av migranter; medierepresentationer av död och sorg (M/S Estonia och mordet på Fadime Sahindal); hur normer kring död, sorg, genus, familj och sexualitet både möjliggör och begränsar människors möjligheter att förstå sig själva och bli bekräftade av andra, som sörjande; samt normer kopplade till begravningsplatser.

Undervisning Eva Reimers undervisar på lärarprogrammet i kursmoment om sex-och samlevnadsundervisning och normperspektiv och hon handleder och examinerar examensarbeten. Hon är även verksam inom forskarutbildningen som lärare och handledare.