Länkstig

Live Stretmo

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Live Stretmo

Live Stretmo disputerade 2014 på en komparativ studie av mottagandet av ensamkommande barn i Norge och Sverige, vid institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Från och med HT2015 är Live numera verksam som lärare, forskare och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid IPKL.

Sedan HT18 är hon studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem - L1GFR samt som studierektor för Grundlärarprogrammet med inriktning för studenter med yrkeserfarenhet inom fritidshem - L1GFR.

Live Stretmos forskning berör (nyanlända) barns och ungdomars livvsvillkor, samt fokuserar särskilt på nyanlända barns vardagsliv,  deras situation i skolan samt deras fritid. 

Hon intresserar sig också för frågor som berör normkritik, intersektionalitet, jämställdhet och likabehandling och er sedan 2016 samordnare för IPKLs arbete med jämställdhetsintegrering tillsammans med docent Anette Hellman. Tillsammans har de undersökt hur studenter vid förskolelärarprogrammet respektive grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem ser på sitt studieval utifrån frågor om kön, klass, etnicitet etc.