Länkstig

Malin Brännström

Universitetsadjunkt

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Malin Brännström

Doktor i pedagogiskt arbete.

Mina forskningsintressen berör bland annat nyanlända elever och elever med migrationsbakgrund och hur dessa elever och deras pedagogiska behov förstås i olika pedagogiska kontexter.

I min avhandling från 2023 undersöker jag grundskolans mottagande och undervisning av nyanlända elever i åldrarna 12-16 år som saknar, eller har kort, skolbakgrund vid ankomsten till Sverige.