Länkstig

Malin Brännström

Universitetsadjunkt

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Malin Brännström

Doktorand i forskningsämnet pedagogiskt arbete.

I min kommande avhandling undersöker jag mötet mellan grundskolan och nyanlända elever i åldrarna 12-16 år som saknar, eller har kort, skolbakgrund vid ankomsten till Sverige.

Jag intresserar mig bland annat för hur dessa elever förstås och konstrueras som elevsubjekt i policy och av personal på högstadieskolor och välkomstenheter. Detta undersöks genom etnografiskt fältarbete i tre svenska kommuner.