Länkstig

Team Forskarstöd, Biomedicinska biblioteken

Vid Biomedicinska biblioteken

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg


Om Team Forskarstöd, Biomedicinska biblioteken

Team Forskarstöd jobbar mot forskare och doktorander vid Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten och hanterar frågor som rör informationssökning, databaser, forskningsgenomslag, publicering och val av tidskrift samt referenshantering med EndNote. Vi jobbar med både undervisning och konsultationer. Vi håller regelbundna kursinslag för/på fakulteternas obligatoriska doktorandkurser och ansvarar också för serien "20 minuter för forskare" https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-och-stod/20-minuter-for-forskare, korta presentationer där vi tipsar om användbara verktyg och tjänster.

Team Forskarstöd ger även metodstöd för systematiska översikter. Vi planerar, utför och dokumenterar större sökningar i enlighet med gällande standarder. Vi erbjuder också hjälp med att granska tidskrifter och undvika oseriösa aktörer (ibland även kallat predatory journals) vid publicering och rekrytering.

Läs mer om vårt stöd på https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-och-stod/tjanster-for-forskare

Kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se