Länkstig

Mihai Oltean

Anknuten till forskning

Avd för kirurgi

Professor, adjungerad

Avd för kirurgi
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Mihai Oltean

Dr. Mihai Oltean är docent i kirurgi och specialistläkare i allmän kirurgi.

Han driver flertal kliniska och experimentella forskningsprojekt inom transplantationsbiologi och transplantationskirurgi. Dessa projekt undersöker organskadan som sker i samband med transplantationen (t.ex. efter organdonatorns hjärndöd eller som följd av ischemin och reperfusionskadan) efter njur, lever eller tarmtransplantation. Ett annat långvarigt forskningsintresse är tunntarmstransplantationen (klinisk och experimentell), där Dr. Oltean studerar tarmskyddande strategier infför organförvaring samt icke-invasiva metoder för uppföljning av tarmtransplantatet (laser-Doppler-flödesmätning, endoskopisk ultraljud, cirkulerande biomarkörer). Tillsammans med ett team forskare har Dr. Oltean bildat en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som studerar olika aspekter av COVID-19 hos organtransplanterade.

Förutom sina kliniska forskningsintressen är Dr. Oltean en engagerad experimentell mikrokirurg med över 20 års erfarenhet inom området. Tillsammans med kollegor från Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska universitetssjukhuset har han etablerat ett mikrokirurgiskt träningslaboratorium som sedan 2013 har genomfört nästan trettio doktorand- och specialistkurser.

Dr. Mihai Oltean är medlem i redaktionen för Microsurgery, International Reviews of Immunology och European Surgical Research. Han blev utvald ordförande i International Society for Experimental Microsurgery (2020-2022) och är styrelsemedlem (Councillor) i Intestinal Transplant and Rehabilitation Association (2017-2021).

Gruppmedlemmar: Jasmine Bagge, M.D. (Ph.D. student) John Mackay Söfteland, M.D., Ph.D. (postdoctoral fellow) Daniel Rosemar, M.D., (research fellow)