Länkstig

Carin Bjarsch

Teamledare

Team webb och kommunikation, Digitala
Tjänster
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
413 14 Göteborg
Postadress
Box 700
405 30 Göteborg

Webbsamordnare

Team webb och kommunikation, Digitala
Tjänster
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
413 14 Göteborg
Postadress
Box 700
405 30 Göteborg

Om Carin Bjarsch

Jag arbetar i Team webb och kommunikation vid Göteborgs universitetsbibliotek. Teamet leder, utvecklar och samordnar universitetsbibliotekets interna och externa kommunikation och webbplatser. En stor del av teamets arbete handlar om att göra bibliotekets informationsresurser, tjänster och aktiviteter kända, begripliga och användbara för bibliotekets målgrupper.

Jag är teamledare för teamet vilket innebär att jag förutom verksamhetsansvar också har ansvar för att kommunicera och samordna relevanta delar av verksamheten inom och utanför universitetsbiblioteket.

Som webbsamordnare har jag ansvar för att samverka med övriga delar av universitetet och placera bibliotekets webbtjänster i rätt sammanhang, med målet att underlätta för studenter och forskare att använda universitetsbibliotekets informationsresurser och service.