Länkstig

Karin Pettersson

Teamledare

Team Undervisning, Humanistiska
biblioteken
Fax
031-16 37 97
Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg

Om Karin Pettersson

Jag är teamledare för undervisningsteamet och utbildningsansvarig på Humanistiska biblioteken. Biblioteken ansvarar för litteraturförsörjningen inom humaniora och konst.

Mina arbetsuppgifter består huvudsakligen av undervisning i informationssökning och referenshantering samt annat pedagogiskt stöd för studenter, doktorander och forskare. Jag arbetar även med att utveckla bibliotekets lärmiljöer.