Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Qarin Lood

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, Hus 1 o 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Qarin Lood

Jag är docent i arbetsterapi, anställd som universitetslektor på arbetsterapeutprogrammet vid Sahlgrenska akademin och delar min tjänst mellan undervisning och forskning.

Som arbetsterapeut har jag en bred expertis, med erfarenhet av arbete med barn, vuxna och äldre personer. Min undervisning handlar framför allt om handledning, personcentrerat förhållningssätt inom arbetsterapi, och den vetenskapliga processen.

Som forskare fokuserar jag på hur ett personcentrerat förhållningssätt och arbetssätt kan appliceras på kliniskt arbete och forskning. Det handlar t ex om hur sköra äldre personers röster ska kunna bli hörda, så att de själva ska kunna vara med och påverka de insatser och den forskning som finns till för dem. Jag arbetar framför allt multidisciplinärt, och har fördjupat mig i hur ett personcentrerat förhållningssätt kan användas inom olika verksamheter och av olika professioner.