Länkstig

Qarin Lood

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe, Hus 1 o 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Qarin Lood

Jag är docent i arbetsterapi, anställd som universitetslektor vid Sahlgrenska akademin och med uppdrag som forskargruppsledare för forskargruppen FRESH vid Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap.

Som forskare fokuserar jag på hur ett person-centrerat förhållningssätt och arbetssätt kan appliceras inom vård, omsorg, rehabilitering och forskning med och för sköra äldre personer. Det handlar t ex om hur sköra äldre personers röster ska kunna bli hörda, så att de själva ska kunna vara med och påverka de insatser och den forskning som finns till för dem. Jag arbetar framför allt multidisciplinärt, och har fördjupat mig i hur ett person-centrerat förhållningssätt kan användas inom olika verksamheter och av olika professioner.

Som arbetsterapeut har jag en bred expertis, med erfarenheter från arbete med barn, vuxna och äldre personer. När jag undervisar handlar det framför allt om handledning av doktorander, om person-centrerat förhållningssätt, och den vetenskapliga processen.