Länkstig

Katarina Wilhelmson

Professor, adjungerad

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Telefon
Besöksadress
Bruna stråket 11 B
413 45 Göteborg
Postadress
Bruna stråket 11 B
413 45 Göteborg

Om Katarina Wilhelmson

Katarina Wilhelmson är sedan 2013 docent i geriatrik vid Sahlgrenska akademin och sedan april 2022 adjungerad professor i geriatrik vid institutionen för neurovetenskap och hälsa, Hon är överläkare i geriatrik vid Geriatriken SU/Sahlgrenska och även specialistläkare i socialmedicin. 2003 disputerade hon i socialmedicin, Institutionen för samhällsmedicin Göteborgs universitet.

Under åren 2006-2011 hade hon forskningstid/postdoc på Vårdalinstitutet, och var delaktig i forskningsprogrammet ”Stöd för sårbara äldre personer – från prevention till palliation” och var projektledare för ”Vårdkedja för sköra äldre – från akutmottagning till eget hem” (Continuum of care for frail elderly people).

Alltsedan FRESH-gruppen startade 2011 har hon varit en aktiv part i forskargruppen. Hennes forskningsområde är sköra äldre, deras sjukdomsbörda och omhändertagande på alla nivåer i vårdkedjan, med fokus på att bibehålla den sköra äldre personens kapabiliteten. Hon är projektansvarig för en pågående randomiserad kontrollerad studie på Sahlgrenska universitetssjukhuset ”Strukturerat omhändertagande av sköra äldre i svensk akutsjukvård – en randomiserad kontrollerad studie” som även planeras att bli en multicenterstudie.

Katarina Wilhelmson forskar också inom H70-studierna och analyserar förändringar i sjukvårdsutnyttjande över tid.

Forskargrupp

Ingår i forskagruppen FRESH – Frail Elderly Support Research Group

Undervisning

Undervisar i geriatrik och gerontologi på arbetsterapiprogrammet, fysioterapiprogrammet, dietistprogrammet samt specialistutbildning för sjuksköterskor. Del av kursledningen för kursen i geriatrik på läkarprogrammet. Handledare på konsultationskunskapskursen på läkarprogrammet.