Länkstig

Isabelle Andersson Hammar

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 o 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Isabelle Andersson Hammar

Jag är anställd som lektor i arbetsterapi på enheten för arbetsterapi och fysioterapi, institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

Min forskningsverksamhet är inriktad på självbestämmande hos äldre personer. Det handlar om äldre personers möjligheter och rättigheter till att fortsatt vara självbestämmande trots skörhet och ett ökat behov av hjälp för att kunna utföra dagliga aktiviteter. År 2015 disputerade jag med avhandlingsarbetet Navigating towards a self-determined daily life in old age. Experiences, instrument evaluation and explanatory factors. Sedan dess har jag kombinerat forskningen med att undervisa på arbetsterapeutprogrammet.

Jag ingår i forskargruppen FRESH - FRail Elderly Support ResearcH Group som är en del i AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa: https://agecap.gu.se/.