Länkstig

Strategier för att stödja implementeringen av personcentrerad vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet GPCC

Kort beskrivning

Det övergripande målet är att studera implementeringsprocessen på vårdenheter i Sverige av en mer personcentrerad vård enligt GPCCs etik vad gäller personcentrerad vård. Tre olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas: 1) Utbildning och stöd till faciliterare; 2) Onlineutbildningen Med Människa; och 3) Självstyrd implementering. Detta kommer att uppnås genom att först utveckla och genomföra en pilot/förstudie av faciliteringsutbildningen.

Facilitering fokuserar på hur implementering kan stödjas. Faciliteringsutbildningen kommer fokusera på interaktionen mellan innovationen som ska implementeras, de som kommer att använda innovationen och det sammanhang där innovationen implementeras.

Forskare

Ewa Carlsson Lalloo, Projektledare, PhD, Högskolan I Borås

Eric Carlström, Professor, GPCC

Lars Wallin, Senior forskare, Professor, Högskolan Dalarna

Leif Eriksson, Docent, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm

Anna Bergström, PhD, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm

Andreas Fors, Phd, universitetslektor och forskare, Göteborgs universitet

Emmelie Barenfeld, PhD, forskare, Göteborgs universitet