Göteborgs universitet
Länkstig

Utsatta livsvillkor i Norden

Hur får vi ett jämlikt Norden som inkluderar alla? Temats processer rör frågor som våldsutsatthet, bemötande och inkludering/exkludering.

Genom att lyfta fram erfarenheter av sexuella trakasserier, av unga mäns psykiska ohälsa, transpersoners arbetsvillkor och äldre LGBTI-personers livsvillkor bidrar vi med kritiska perspektiv på konkreta utmaningar för den nordiska välfärdsmodellen.

Vi samverkar bland annat med
förlaget Policy Press, skribenter i vår nordiska antologi, arrangemang kring antologin i samverkan med nationella aktörer såsom RIKK, Institute for Gender, Equality and Difference vid Islands universitet. Forskare vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola,  Nordiska ministerrådet, föreningen FRI, Nordens välfärdscenter, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i Sverige, Senter for omsorgsforskning, Bufdir i Norge, LGBTI-organisationer i Norden.