Göteborgs universitet

Genuslistan

Nationella sekretariatet för genusforskning är värd för Genuslistan, en e-postlista som fungerar som ett verktyg för utbyte av information om till exempel arrangemang och publikationer.

Genuslistan är främst en informationslista för det som rör genusforskning, men även för angränsande områden som har ett genusperspektiv. Listan kan även användas för att ställa frågor med anknytning till genusforskning. Läs gärna reglerna för listan innan du anmäler dig. 

Anmäla, skicka och avanmäla

För att anmäla dig till Genuslistan: 

 • Skicka ett e-postmeddelande till sympa@listserv.gu.se med texten subscribe genus i meddelandetext (alltså inte i ämnesraden)
 • Du får då ett bekräftelsemeddelande via e-post 
 • Följ instruktionerna i det meddelandet för att bekräfta din anmälan

När du vill skicka ut ett meddelande på Genuslistan:

 • Skicka ditt meddelande till genus@listserv.gu.se från den e-postadress du anmält dig med 
 • Försöker du skicka från en annan e-postadress kommer meddelandet inte fram

Om du vill avregistrera dig från Genuslistan: 

 • Skicka ett e-postmeddelande - från den e-postadress du anmält dig med - till sympa@listserv.gu.se med texten unsubscribe genus i meddelandetext (alltså inte i ämnesraden)
 • Du får då en bekräftelse via e-post 
 • Följ instruktionerna i det meddelandet för att bekräfta din avregistrering
 • Vid problem eller synpunkter: kontakta oss på info@genus.gu.se.

Regler för genuslistan

För att listan ska fungera så konstruktivt som möjligt har vi sammanställt några regler. Det är viktigt att dessa regler respekteras.

Ansvar, information och personuppgifter

 • Det finns ingen moderator för listan, vilket innebär att den som skriver ett meddelande ansvarar för innehållet i det 
 • Du får lov att informera om evenemang, nya böcker och liknande, så länge du inte “överannonserar”
 • Genuslistan är inte ett forum för debatt eller bloggliknande inlägg. Om du vill kommentera ett meddelande på listan ska det göras privat, direkt till avsändaren och inte ut till alla mottagare av listan 
 • Det är heller inte tillåtet att posta en annan persons e-postadress ut på listan utan tillstånd från berörd person 
 • I inlägg på genuslistan bemöter vi varandra med respekt. Nedsättande eller kränkande kommentarer om andra personer är inte tillåtna

Bilagor, kedjebrev, mailstorlek och upphovsrätt 

 • På grund av risken för spridning av virus är det inte tillåtet att skicka ut brev med bilagor/attachments 
 • Det är inte heller tillåtet att skicka ut appeller, kedjebrev eller liknande 
 • E-postmeddelanden som är större än 40 kB tillåts inte på listan. Vid ett sådant utskick kommer ett meddelande skickas till avsändaren, som ombeds att göra om och minska ner omfånget på mailet
 • Det är inte tillåtet att bryta mot upphovsrätten, till exempel genom att kopiera en text från ett annat sammanhang och klistra in den i sin helhet. Däremot är det tillåtet att göra korta citat med angiven källa och/eller att ange en länk där hela texten kan läsas
 • E-postutskick som av någon anledning (exempelvis ogiltig e-postadress eller full mailbox hos mottagaren) studsar ett flertal gånger kommer automatiskt att stängas av

Avstängning

 • Vi förbehåller oss rätten att stänga av den person som bryter mot listans regler 
 • Agerande som strider mot gällande lagstiftning resulterar i avstängning från listan och kan komma att polisanmälas. Exempelvis förtal eller personangrepp, inlägg eller länkar till innehåll som kan klassas som hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier

Synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på Genuslistan? Hör gärna av dig till info@genus.gu.se