Bild
Pär Matsson talar vid OligoNova Network-konferensen
Pär Matsson talar vid OligoNova Network-konferensen
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

OligoNova Network samlar forskning om framtidens läkemedel

Nyligen togs ännu ett viktigt steg för utvecklingen inom Life Science i Göteborgsregionen, när ledande oligonukleotidexperter samlades till ett första fysiskt möte. Nätverkskonferensen skedde den 25-26 april vid GoCo Health innovation City i Mölndal.

Konferensen anordnades av OligoNova, Sveriges nationella infrastruktur för oligonukleotidterapier som är en del av SciLifeLabs läkemedelsplattform (DDD). Forskningsföreståndaren för OligoNova, Pär Matsson, hoppas att forskningsnätverket och den nationella infrastrukturen OligoNova Hub kan komma patienter till nytta genom att rön från akademisk forskning snabbare och lättare kan omsättas i läkemedel för grupper som i dag saknar behandling.

– Ett antal online-möten har hållits under de snart ett och ett halvt år som OligoNova varit verksamt, men detta var det första fysiska mötet, och också det första forskningsmötet i Sverige som helt och hållet fokuserar på utveckling av terapeutiska oligonukleotider, berättar Pär Matsson.  

Ett nationellt ekosystem

OligoNova Network är en del i det större OligoNova-projektet. Nätverket syftar till att etablera ett nationellt ekosystem för forskningsfältet terapeutiska oligonukleotider, främja interaktioner mellan akademi och industri, och skapa förutsättningar för forskning och utveckling inom området. 

Bild
Agneta Holmäng och Matti Ahlqvist talar vid OligoNova Network-konferensen
Agneta Holmäng, dekan för Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Matti Ahlqvist, Site Executive Director vid AstraZeneca Göteborg, talar vid OligoNova Network-konferensen.
Foto: Johan WIngborg

– Det framkom tydligt vid nätverkskonferensen att svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig vad gäller grundläggande biologisk forskning inom området, säger Pär Matsson. 

Nya kontakter

För många av deltagarna innebar nätverksträffen också det första mötet med andra svenska forskare verksamma inom närliggande specialiteter. De nya kontakter som knöts under mötet förväntas leda till nya forskningssamarbeten – både i mindre konstellationer och i större samverkansprojekt. 

 – Den arena för diskussioner som OligoNova Network innebär öppnar för vidare utbyte av forskningsrön och erfarenheter mellan experten inom akademi och industri. Det är en förutsättning för en fortsatt ledande läkemedels- och biotechindustri i Sverige, och gagnar på samma sätt den akademiska forskningen inom området, säger Pär Matsson.

Bli med i OligoNova Network

Är din verksamhet kopplad till utveckling av terapeutiska oligonukleotider?
Kontakta jorgen.jensen@oligonova.org och anmäl ditt intresse att få utskick om kommande aktiviteter inom OligoNova Network.

Oligonucleotide project call till OligoNova
En nationell utlysning efter terapeutiska oligonukleotidprojekt är öppen till den 13e maj. Läs mer här.
Även efter detta datum kan SciLifeLab DDD/OligoNova föra diskussioner om nya projektidéer oberoende av terapeutiska modalitet (små molekyler, antikroppar, oligonukleotider eller ”new modalities”). Boka konsultationsmöte via dddprojectproposal@scilifelab.se