Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Hermansson

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C650
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Kristina Hermansson

Presentation

Kristina Hermansson är filosofie doktor, forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur. Disputationen ägde rum våren 2010 och  avhandlingens titel är: Ett rum för sig. Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann. Här undersöks hur subjekt konstrueras i fem skandinaviska romaner och i teoretiska texter från ungefär samma tid. Avhandlingen visar på flera paradoxer i hur de litterära karaktärerna skildras. Särskilt påfallande är de ofta brutala konflikterna mellan framställningen av karaktärernas förväntningar på individuell autonomi och de gestaltade erfarenheterna av att konstant vara förbunden med och ytterst bli till genom sociala sammanhang.

Forskningen har under senare år varit inriktad mot:

* Normkritisk barnlitteratur

* Bilderböcker

* Samtida prosa, främst svensk och övriga nordisk 

* Intersektionalitet 

* Performativitet

* Spatialitet

För närvarande arbetar Hermansson med tre projekt. Det ena, "Norm crit. Ett nytt fält inom barnlitteraturen i Sverige"   behandlar normkritisk barnlitteratur och barnlitteraturutgivning i Sverige. Detta projekt är ett samarbete med Anna Nordenstam.

Det andra, "Att skriva Göteborg på kartan. Platsens betydelser i 2000-talslitteraturen", är inriktat på nyare prosaskildringar av Göteborg. Mitt fokus ligger dels på skildringar av Göteborgskravallerna, dels på skildringar av förortsliv. Frågor  om platsens betydelse för framställningen av sociala relationer och maktförhållande behandlas i detta projekt, som är ett samarbete med Åsa Arping och Olle Widhe. Projektet finansieras av stiftelsen Anna Ahrenbergs fond. 

Det tredje är en normkritisk granskning inom ramen för en jämställdhetsanalys av arbetsskadeförsäkringens handläggning. Det är ett tvärvetenskapligt projekt, där forskare från bland annat sociologi och arbetsvetenskap, statsvetenskap och medicin ingår. Projektet löper från hösten 2018 till våren 2019. 

Avslutad forskning

Det goda livet. Samtida föreställningar om människan i arbete och familj

(tillsammans med Daniel Enstedt)

I projektet Det goda livet studerades föreställningar om familj och arbetsliv som har kommit till uttryck i Sverige under 2000-talet. De dominerande föreställningarna om familjelivet och arbetslivet har genomgått stora omvälvningar, med konsekvenser för hur samhället och nära relationer organiseras. Genom att undersöka hur människan skildras och kategoriseras i olika typer av material som behandlar familj och arbete avser studien synliggöra centrala mönster som präglar dagens svenska samhälle. Dessa mönster analyserades utifrån ett maktkritiskt perspektiv för att granska normsystem, marginaliseringsprocesser och disciplineringseffekter.

Studien avser bidra med en ökad förståelse för hur religiösa föreställningar och sociala normer alltjämt, men i nya former och på nya, ofta genomgripande sätt, inverkar på arbetslivet, familjelivet och de nära relationernas utformning med allt vad det innebär från barnuppfostran, arbetsliv och ekonomi till sexualitet och samlevnad. Trots att ideologiska, utopiska och religiösa tankeströmningar i hög grad har kommit att inverka på stora delar av det svenska samhället är detta fält påfallande lite utforskat. Föreliggande studie är därför att betrakta som ett bidrag till detta forskningsområde.

Inom projektets ramar undersöktes normer kring familj och arbete, klass och genus i dels mammakrönikor, dels bilderböcker. Projektet genomfördes inom ramen för Forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa och finansieras av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

Läs mer om Forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa

Pågående undervisning

Jag undervisar på alla nivåer inom lärarutbildningen, från förskollärarprogrammet till ämneslärarutbildningen för blivande gymnasielärare.

Övrigt

Koordinator på Centrum för genusforskning 2015-2017

2011-2014, teaterkritiker i Svenska Dagbladet.

Kulturskribent och kritiker i ett flertal olika tidskrifter och tidningar (sedan 1997)