Göteborgs universitet

Bertil Nilsson

Professor emeritus i kristendomens historia.

Ledamot av Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg; Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur; Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Pågående forskning

En monografi om de medeltida provinsialkoncilierna i de skandinaviska kyrkoprovinserna i serien Konziliengeschichte.

Publikationer fram till och med 2015 finns förtecknade i Kyrklig rätt och kyrklig orätt -- kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson.  Red. Martin Berntson & Anna Minara Ciardi. Artos & Norma 2016. Därefter i Göteborgs universitets publikationer (GUP).

 

porträtt Bertil Nilsson

Kontakt

Bertil Nilsson, Sunnanväg 14H, 6 tr, 222 26 Lund

tel. 046-211 35 03

mobil 0709-94 73 93

e-post: bertil.nilsson@lir.gu.se

bertil51nilsson@gmail.com