Göteborgs universitet

Lars Lönnroth

Professor emeritus i litteraturvetenskap.

FD, professor emeritus. Ledamot av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg, Gustav Adolfs Akademien.

Pågående forskning

En ny studie av Rökstenens inskrift samt en samling litterära och kulturhistoriska essäer med titeln Världen efter Ragnarök, utkommer på Ellerströms förlag våren 2024.

Böcker

 • Parallella liv.  Om Sven Delblancs och P.O. Enquists författarskap. Malmö/ Ellerströms 2022
 • Geijerarvet. En släkthistoria om dikt och galenskap. Stockholm: Atlantis 2019
 • Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien. Stockholm: Natur & Kultur 2017
 • Den poetiska Eddan. Översättning med inledning och kommentar. Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2016.
 • The Academy of Odin.Selected Papers on Old Norse Literature (Viking Collection 19, Odense: University Press of Southern Denmark 2011)
 • Dörrar till främmande rum. Minnesfragment. Stockholm: Atlantis 2009
 • Njals saga. Översättning och inledning (Stockholm/ Atlantis 2006, paperback 2007)
 • Bellmansstudier 22, redigerad tillsammans med Stefan Ekman & Henrik Otterberg (Stockholm/ Proprius förlag 2005)
 • Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning (Bonniers förlag, Stockholm 2005)
 • Skaldemjödet i berget. Essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden (Stockholm/ Atlantis 1996)
 • Isländska mytsagor, översatta och kommenterade av Lars Lönnroth (Atlantis, Stockholm 1995)
 • Den svenska litteraturen 1-7, redigerad tillsammans med Sven Delblanc (Stockholm/Bonnier Fakta 1987-1990, ny reviderad upplaga 1999)
 • Structure and Meaning in Old Norse Literature: New Approaches to Textual Analysis and Literary Criticism, redigerad tillsammans med John Lindow & Gerd W. Weber (Odense/ Odense University Press 1986)
 • Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Edda till ABBA (Stockholm/Prisma 1978; ny upplaga med uppdaterad efterskrift, Stockholm/ Carlssons förlag 2008)
 • Njáls saga: A Critical Introduction (Berkeley & Los Angeles/ University of California Press 1976)
 • European Sources of Icelandic Saga-Writing: An Essay Based on Previous Studies (diss. Stockholm/Seelig 1965)
 • Litteraturforskningens dilemma (Stockholm/Cavefors 1961)

Uppsatser och bidrag till samlingsverk med mera, häribland följande texter från de senaste åren:

 • Snorris stormiga tidsålder (recension av Stulungasagan, översättning Sten Kindlundh),  Axess nr 6, 2023
 • Herr Gustafsson möter Mr Pullen  (artikel om ett motiv i Lars Gustafsson författarskap), Axess nr 5, 2023
 • Nostalgiskt om deckare (recension av Carina Burmans Drottningar och pretendenter. Om Guldålderns deckarförfattarinnor), Axess nr 5 2023
 • Mer om kritikern än om människan (recension av Per I Gedin, August Brunius, kritiker), Axess 9, 2023
 • Så blev svenska Ingegerd en ukrainsk frihetssymbol (Understreckare om Olof Skötkonungs dotter som blev storfurstinna i Kiev på 1000-talet), Svenska Dagbladet 29/10 2022
 • (Recension av) Göran Gademan: Wagner som dramaturg. Hur Wagner satte samman sina mytologiska källor, Tidskriften Opera nr 1 2022
 • Från bygderomantik till globalisering (recension av Svante Nordins svenska idéhistoria), Axess nr 9 2021
 • Vi behöver kanon (recension av Natur och Kulturs globala litteraturhistoria), Axess nr 6, 2021
 • Sagans gräns mot det okända går vid Göta älv, Svenska Dagbladet 25/9 2021 (högtidsföreläsning i samband med mottagandet av hedersdoktorat vid Islands Universitet den 23/9 2021)
 • I Plutarchos efterföljd. Lars Lönnroth skriver biografi om Delblanc och Enquist. Delbladet 2021
 • Taube i Trubadurien, Axess nr 8 2020
 • Man älskar den gamle skurken (om Georg Brandes) (artikel), Axess Magasin, 2020
 • Enquists inferno (artikel), Axess Magasin, 2020
 • ”Geijer och Eddornas sinnebildsspråk”, Myth, Magic, and Memory in Early Scandinavian Narrative Culture: Studies in Honour of Stephen A. Mitchell (Turnhout: Brepols 2021) (artikel)
 • Anatoly Liberman, The Saga Mind and the Beginning of Icelandic Prose, I Journal of English and Germanic Philology, July 2020 (recension)
 • "Bacchi Tempel – ett misskänt mästerverk", Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet. Nr 25. Stockholm 2019 (artikel)
 • Tom Shippey, Laughing shall I die: Lives and deaths of the great Vikings. London: Reaktion Books 2019. i Saga-Book of the Viking Society, London 2019 (recension)
 • Mikael Males, Snorre och sagorna. De äldsta källorna till vår äldre kulturhistoria (Stockholm: Dialogos förlag 2017). Nordisk tidskrift utgiven av Letterstedtska föreningen, häfte 1, 2018, 81-84 (recension)
 • "New and Old Interpretations of Njáls saga." Viking and Medieval Scandinavia 13 (2017), 101–114.
 • "Dalin, Ramsay and the Enlightened Reaction to Rudbeckianiam". The Pre-Christian Religions of the North. Research and Reception, Volume I: From the Middle Ages to c. 1830, red. Margaret Clunies Ross (Turnhout: Brepols 2018)
 • (Recension av) Carolyne Larrington, Judy Quinn & Brittany Schorn (red), A Handbook to Eddic Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, Scripta Islandica, vol 68 (2017)
 • "Varken röd eller blå" (Recensioin av) Freedom in Sweden: Selected Works of Erik Gustaf Geijer, red. Björn Hasselgren. Axess nr 9 2017.
 • "Från runsten till boktryck 800–1520", Nordens litteratur, red. M. Petersson & R. Schönström. Lund: Studentlitteratur 2017.
 • "Theoderic Rides On", Skandinavische Schriftlandschaften. Vänbok till Jürg Glauser, red. K. Müller-Wille, K. Richter & L. Rösli. Tübingen: Francke Verlag 2017.
 • "Sigurður Nordals brev till Nanna". Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok nr 66 2015, s. 101-122 . (Även publicerad på isländska i Timarit Máls og Menningar 2 2016).
 • (Recension av) Minni and Muninn: Memory in Medieval Nordic Culture, red. Pernille Herrmann, Stephen A. Mitchell & Agnes S. Arnórsdóttir. Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok nr 66 2015, s. 213-218.
 • (Recension av) Andrew Hamer, Njáls saga and its Christian Background. A Study of Narrative Method (Mediaevalia Groningana New Series, 20). Peeters. Leuven/Paris/Walpole, MA 2014.
 • William Ian Miller, ’Why is your Axe bloody?’: A Reading of Njáls saga. Oxford University Press. Oxford 2014.
 • Alois Wolf, Die Saga von der Njálsbrenna und die Frage nach dem Epos (Beiträge zur Nordischen Philologie 53) Francke A. Verlag. Tübingen 2014.
  Samlaren årg. 136, 2015, s. 379-383.
 • ”Ett hotat konstnärshotell” (Om Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing), Axess nr 9 2015.
 • ”Så skapas värde” (Om hur litterärt värde fastställes i offentligheten), Axess nr 2 2016.
 • ”Det glömda Sveriges diktare” (Om Lars Gustafsson och Göran Palm som Sverigeskildrare). Axess nr 5, 2016.
 • ”Njáls saga är inte ’Veckans brott’” [recension av William Ian Miller, Why is your axe bloody? A Reading of Njáls saga, Oxford University Press 2014], Svenska Dagbladet, under strecket, 16 mars 2015.
 • [Recension av] Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden (Studia Rhetorica Upsaliensia, 4. Diss. Uppsala universitet. Uppsala 2014, in: Samlaren, Årgång 135, 2014 (tryckt 2015).
 • [Recension av] Johan Wrede, Tikkanens blick, in: Dixikon, december 2014.
 • ”Pusjkinkulten i Putinland”, Axess nr 9 2014.
 • ”Vad gör en bok till bästsäljare?” [Recension av] Jon Helgason, Sara Kärrholm & Ann Steiner (red.), Hype – Bestsellers and Literary Culture, in: Respons nr 6, 2014.
 • ”From History to Myth: The Ingvar Stones and Yngvars saga viðfǫrla”, Nordic Mythologies, red. T.R. Tangherlini (Berkeley & Los Angeles: North Pinehurst Press 2014)
 • ”Likheter mellan ballader och kyrkmålningar” (recension av Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild. Folkligt och groteskt i nordiska kyrkmålningar och ballader), Respons nr 2 2014.
 • ”Taubes bild av Trubadurien”, Elva sidor av Taube, red. David Anthin & Andreas Åhs (Göteborg: Folkuniversitetets Akademiska press 2014)
 • (översättning av) ”Njals saga”, Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar, red. Kristinn Jóhannessoin et al., (Reykjavik: Saga forlag 2014), vol. 3.
 • (översättning av) ”Laxdalingarnas saga” och ”Tåten om Bolli”, Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar, red. Kristinn Jóhannessoin et al., (Reykjavik: Saga forlag 2014), vol. 5.
 • ”Bacchi Orden borde få återuppstå” (med anledning av Peter Linds doktorsavhandling ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden), Axess nr 4 2014.
 • ”Vem vill vara german?” (recension av Tore Janson, Germanerna. Myten, historien, språken), Axess nr 1 2014.
 • ”Birger Sjöberg, faster Märta och farbror August”, ”Det universella och det individuella”. Festskrift till Eva Hættner Aurelius (Göteborg/Stockholm: Makadam 2013)
 • ”Översätta Eddan i mellanmjölkens land”, Axess nr 7 2013.
 • ”Vad avgör om en svensk författare slår utomlands?” (recension av Svensk litteratur som världslitteratur, red. Johan Svedjedal), Respons nr 4 2013.
 • ”Drömfabrik och mardrömsplågor: USA-bilder hos Hjalmar Bergman och Sven Delblanc”, Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc (Stockholm 2013).
 • ”Att läsa Njáls saga – Svar till Daniel Sävborg”, Gripla XXIII (Reykjavik: Stofnun Árna Magnússonar 2012)
 • ”Unik konst i gudsförgäten trakt” (om Savitskij-museet i Nukus), Axess nr 5 2013.
 • ”En medeltida fantasyroman” (om Yngvars saga viðfǫrla), Axess nr 4 2013.
 • ”Samarkand – poeternas drömstad som få av dem besökt”, Dixikon, maj 2013.
 • ”Falsarium som nästan stämde med verkligheten” (recension av Mats G. Larsson, Kensington 1898 – Runfyndet som gäckade världen), Respons nr 6 2012.
 • ”En kultursidas förfall” (om nedmonteringen av kulturstoffet i svensk dagspress), Axess nr 9 2012.
 • ”Författarna larmar och gör sig till” (recension av Cristine Sarrimo, Om självframställningar i bok och blogg), Axess nr 7 2012.
 • ”Nationell konst tilltalar publiken” (Recension av Ingmar Stenroth, Gudar eller människor? Den nordiska renässansen i svensk konst), Respons 4 2012.
 • ”Bellman som hovpoet och kunglig pr-man”(recension av Jenny Nell, Vivat vår monark! Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771.1792), Svenska Dagbladet 7/4 2012.
 • ”Visst behöver vi en litterär kanon” (recension av Per Rydén, Sveriges Nationallitteratur är inte bara historia), Axess nr 9 2012.
 • "The Saga of Thorgils Holluson", News from Other Worlds: Studies in Nordic Folklore, Mythology and Culture in Honor of John Lindow, ed. M. Kaplan & T.R. Tangherlini (Berkeley & Los Angeles: North Pinehurst Press 2012)
 • "Sven Delblanc och frihetens katastrofer", Axess nr 2, 2012.
 • "Old Norse Text as Performance", Scripta Islandica. 60/2009 (tryckt 2010).
 • "Nid som talakt och performance", GDH [festskrift till Gunnar D. Hansson], red. Dick Claésson med flera. Litterär gestaltnings skriftserrie n:o 9 (2010).
 • "Litteraturens ayatolla" [recension av Per Rydén, Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David af Wirsén"], Axess nr 6 2010.
 • "Finns det en västkustlitteratur?" Parnass 3, 2010.
 • [Recension av] Eva Hættner Aurelius, Vägen till kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg." SvD 17/7 2010.
 • [Recension av] Kjersti Bruvoll, Fra Sponsa Christi til kristz ambatt. Kontinuitet og endring i gammelislandske oversettelser av latinske jomfrumartyrlegender,
  SvD 20/7 2010.
 • "Greppaminni revisited". Greppaminni. Rit til hei∂urs Vésteini Ólasyni sjötugum, red. Margrét Eggertsdóttir et al. Reykjavik: Hi∂ íslenska bókmenntafélag 2009
 • "Delblancs drolerier. Karikatyrteckningar i litteraturhistoriens marginal". Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell, red. Jenny Bergenmar et al. Stockholm/Stehag: Symposion 2009
 • "Bellman och affekternas teater" (tillsammans med Jan Ling), Bellmansstudier 23, Stockholm: Proprius 2009
 • "Helhetssynen som försvann". Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, red. Åsa Arping et al. Stockholm/Stehag: Symposion 2008
 • ”Kristendom, hämnd och försoning i Njals saga”, Det ansvarsfulla uppdraget. En vänbok till Mats Svegfors, red. A. Björnsson & B. Wadensjö (Stockholm/ Hjalmarson & Högberg 2008)
 • ”En gräns mot det overkliga. Göta älv-området i fornisländska texter”, ”Vi ska alla vara välkomna". Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson , red. Au∂ur Magnúsdóttir et al. (Göteborg/ Meijerbergs arkiv 35, 2008)
 • ”Dumgrens leverne. En parodisk Bellmantext i ljuset av 1700-talets brevställare”, Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red. Stefan Ekman et al. (Stockholm/Stehag/ Symposion 2007)
 • ”Structuralist Approaches to Saga Literature”, Learning and Understanding in the Old Norse World: Essays in Honour of Margaret Clunies Ross, red. J. Quinn et al (Turnhout/ Brepols 2007)
 • ”Sverrir’s Dreams”, Scripta Islandica 57/2006
 • "Fornaldarsagans genremässiga metamorfoser: mellan Edda-myt och riddarroman", Fornaldarsagornas struktur och ideologi, ed. Á. Jakobsson et al. (Uppsala 2003)
 • (tillsammans med Vésteinn Ólason & Anders Piltz) "Medieval Literature in Scandinavia", Cambridge Medieval History of Scandinavia (2003)
 • "Mysteriet i myrtenlunden. Om tillkomsten av 'Rönnerdahl målar'", Evert Taube-sällskapets årsskrift 2002
 • "Dreams in the Sagas", Scandinavian Studies /4:4, Winter 2002
 • "Zions röst i Bacchi gårdar. Bellmans andliga diktning och dess förhållande till Fredmans Epistlar", Bellmansstudier 21 (Stockholm 2001) Även tryckt i Sångens poetik, ed. A-M Häggman & L. Huldén (Vasa 2001)
 • "Heroine in Grief: The Old Norse Development of a Germanic Theme", Inclinate Aurem. Oral Perspectives on Early European Verbal Culture, ed. J. Helldén et al. (Odense 2001)
 • (tillsammans med M. Clunies Ross) "The Norse Muse: Report from an International Research Project", alvíssmál 9 (1999). Även på svenska i Myter om det nordiska, ed. C. Raudvere et al. (Lund 2001)
Porträtt Lars Lönnroth

Kontakt

lars.lonnroth@lir.gu.se

Telefon: 031-786 4349

Box 200, 405 30 Göteborg