Länkstig

Eva Lilja

Om Eva Lilja

Eva Lilja

FD, professor emerita i Litteraturvetenskap

eva.lilja@lir.gu.se

www.gu.se/en/literature-history-of-ideas-religion/eva-lilja

https://gup.ub.gu.se/publications/Eva-Lilja

https://gu-se.academia.edu/EvaLilja

https://www.researchgate.net/Eva-Lilja

www.bloomsbury.com

Eva Lilja har bl.a. grundat forskarföreningen Nordiskt Sällskap för Metriska Studier (NordMetrik) och varit dess ordförande 1993 - 2009. Hon har också skrivit standardverket Svensk Metrik (2006) på upp drag av Svenska Akademien samt publicerat böcker och artiklar om svensk modernism.

Pågående forskning

En kognitiv teori för rytmisering av modernistisk fri vers.

Svensk introduktion av kognitiv poetik.

Böcker

Making Truth. On Sustainable Communication. Av Eva Lilja & Mona Lilja. Berlin, de Gruyter, 2024

Rhythm in Modern Poetry. An Essay in Cognitive Versification Studies. New York, Bloomsbury Academic, 2023

Poesiens rytmik. En essä om form och betydelse. Linderöd, Ariel, 2014

Svensk Verslära. Utg. av Svenska Akademien. Stockholm, Norstedts Akademiska, 2008

Svensk Metrik. Utg. av Svenska Akademien. Stockholm, Norstedts Akademiska, 2006

Metrikens termer. Samnordisk thesaurus. Av Eva Lilja & Peder Skyum-Nielsen. I samarb med Hanne Lauvstad och Centrum för metriska studier. Göteborg, 2000 (Skrifter utg av Centrum för Metriska studier. 12)

Dikters ljudbild. Om betydelse i vers. I Bidrag till en nordisk metrik. Vol I. Av Eva Lilja och Marianne Nordman. Göteborg, 1999. (Skrifter utg av Centrum för Metriska studier. 9)

Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi. Göteborg, Daidalos, 1991

Studier i svensk fri vers. Den fria versen hos Vilhelm Ekelund och Edith Södergran. Diss. Göteborg, 1981

Artiklar i urval

Falling Movements in Free Verse. Turning back in poems by WC Williams and Sylvia Plath. Under publicering

Free Verse – Theory and Method. An example in cognitive versification studies. In Around (theory) of the poem. Versification and versology of the last century. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. Ed. by Arkadiusz S. Mastalski and Wojciech Pietras. Krakow 2024.

Fallande rytmer i fri vers. Ingemar Gustafsons ”Den som blundar går runt solen”. I

Samlaren 2022 (tr. 2023). S. 62 – 82

David Vikgren versus Antti Keksi. Oraturens arbete i fonemisk dikt. I Tidskrift för Litteraturvetenskap, Lund 2021:1-2 https://publicera.kb.se/tfl

Movement and Balance. A comment on Derek Attridge’s Moving Words. In Studia Metrica et Poetica, 7(2020):2 Tartu. S.90-108

Ironi, eller? Kring några dikter I Anna Rydstedts Presensbarn. I In i ordens domäner. Anna Rydstedts liv och diktning. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2020. (Konferenser. 102) S. 88-102

-

Framåtriktning i musiktext och bild – Ingela Strandberg och Gunnar Wærness. I Nye posisoner i poplyrikken. Red. Hadle Oftedal Andersen & Claus K. Madsen. Bergen, 2019 (Modernisme i nordisk lyrikk. 11)

Linguistic Resistance. Establishing, maintaining, and resisting truths. By Mona Lilja & Eva Lilja. In Journal of Resistance Studies. Vol. 4(2018):1. Amherst, Mass.

Embodied Rhythm in Space & Time. A poem and a sculpture. By Hopsch, Lena, & Lilja, Eva, In Style 51(2017):4. Penn State University Press, University Park, PA

Röda spindlar i rymden. Elsa Graves vaggvisor. I Fjorton röster om Elsa Grave. Red. Kristina Hallind, Eva Lilja, Anna Wieslander & Anna Pia Åhslund. Lund, Ellerström, 2017

Elsa Grave i liv och dikter. I Fjorton röster om Elsa Grave. Red. Eva Lilja. Lund, Ellerström, 2017

Att berätta på dikt - narrativ hos Aase Berg och Gunnar Wærness. I Långa dikter. Berättelse, experiment, politik. Bergen, Alvheim & Eide, 2016 (NorLyr)

-

- Stå stilla eller gå. Anna Rydstedts ”Töåker”. I Tjugo röster om Anna Rydstedt. Red. av Ingegerd Blomstrand. Lund, Ellerström, 2016

-

- Öyvind Fahlström’s Bord. Visual devices in Poetry. In Studia Metrica et Poetica. Tartu 2016

-

- Ultraljud och betydelse. I Diktet utenfor diktsamlingen. Red. Stefan Kjerkegaard & Unni Langås.Bergen, Alvheim & Eide, 2013. (Modernisme i nordisk lyrikk. 6)

-

- Rhythm and Balance in Sculpture and Poetry. By Lena Hopsch & Eva Lilja. In Off Beat. Pluralizing Rhythm. Ed. Jan Hein Hoogstad & Birgitte Stougaard Pedersen. Amsterdam & New York, Rodopi, 2013. P. 103-122

-

- Rytm och betydelse. En analys av Ingemar Gustafsons diktsvit “Förföljd av Mitten”. I Samlaren 133(2012), tr. 2013. S. 242-264

-

- Some Aspects of Poetic Rhythm. An essay in Cognitive Metrics. In Sign System Studies.40(1/2). Ed. Mihail Lotman. Tartu, 2012. P. 52-64

-

- Principles of Rhythm. Temporal and Spatial Aspects. Av Eva Lilja & Lena Hopsch. I Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Ed. by Jens Arvidson … Lund, Intermedia Studies Press, 2007. S. 361-76

- Den besynnerliga metern. I Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. S. 431-439. Stockholm/Stehag, 2007

- Embedded Meaning of Free Verse Types. With an Example from the Introduction of T.S. Eliot’s ”Ash-Wednesday” in Sweden. In Stylistics and Social Cognition. PALA 25. Ed by Lesley Jeffries … Amsterdam & New York, 2007. P.153-164

-

- The Staves of Alliteration and the Prominences of 'Knittel'. A Contribution to the Problem of the Scandinavian Four Beat Line. Jahrbuch für Internationale Germanistik, XXXV:1, Hrsg. Piergiuseppe Scardigli. Bern, 2003