Göteborgs universitet

Dag Hedman

Professor emeritus i litteraturvetenskap.

Om Dag Hedman

Jag forskar huvudsakligen om 1600-talslibretti, om 1800- och 1900-talens populärlitteratur, och om gustaviansk litteratur.

Nyckelord

Populärlitteratur, litteratursociologi, gustaviansk litteratur, kriminalromaner, detektivromaner, librettologi

Forskningsprojekt

För närvarande forskar jag om Pehr Henrik Lings dramatik, om tillfällesdramatik och barockens musikdramatik.

Bibliografi

Publicerade arbeten

 • Frank Hellers födelse. En undersökning av Gunnar Serners debut som underhållningsförfattare 1913-14. (Litteratur och Samhälle 1980:1-2. Uppsala, 1981) (110 s.)
 • ”Frank Heller som sf-författare” (Jules Verne-Magasinet 1982 nr. 394)
 • ”Frank Heller i film, radio och TV” (Studiekamraten 1982:3)
 • ”Frank Hellers humor” (Bokvännen 1982:6)
 •  ”Frank Heller som dramatiker” (DAST-Magazine 1983:5-6)
 • ”Frank Heller och politiken” (Bokvännen 1983:7)
 • ”Sir Edmund Backhouse och Frank Heller – två bedårande barn av sin tid” (Bokvännen 1984:7)
 • Eleganta eskapader. Frank Hellers författarskap till och med ”Kejsarens gamla kläder”. (Diss., Uppsala) Örkelljunga, 1985. (448 s.)
 • Frank Heller: I Monte Carlo och andra kåserier och noveller. Redaktör: Dag Hedman. Örkelljunga, 1985. (109 s.)
 • Frank Heller: Lund – språngbrädan till kontinenten och andra reseberättelser. Redaktör: Dag Hedman. Örkelljunga, 1986. (135 s.)
 • ”Frank Heller – en pigg hundraåring” (Jury 1986:3)
 • ”Möller, Ernst Artur Julius” (Svenskt biografiskt lexikon b:d 26, Stockholm, 1987, s.221–225)
 • Gunnar Serner (Frank Heller). En bibliografi. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 22.) Uppsala, 1987. (208 s.)
 • ”Vem skrev 'Handelsspion Servans'?” (Jury 1987:4)
 • ”Globetrottern som var Anders Eje” (Jury 1988:1)
 • Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Fem dramer. Pragmatikerna. Sumphönan. Dåren och nunnan. Modern. Belsebubsonaten (Uppsala Slavic Papers 14. Utgivna av Dag Hedman och Andrzej Nils Uggla. Uppsala, 1988). (224 s.)
 • Frank Heller: Ur minnet och cigarrettetuiet. Verkliga och overkliga minnen. Redaktör: Dag Hedman. Örkelljunga, 1988. (132 s.)
 • ”Axel Essén – Nationens ende underhållningsförfattare” (Göteborgs Nations Skriftserie 10. Uppsala, 1988, s.19–36).
 • ”'Ha, vad ser jag! Där sitter ju min vän Max!' Om Frank Heller och Max Leopold Wagner” (Moderna Språk 1989:1)
 • ”H.-K. Rönblom och Dorothy Sayers” (DAST-Magazine 1989:3)
 • ”Pragmatikerna – ett exempel på 'Den Rena Formens Teater'” (Programmet för Witkiewiczfestivalen 1989. Stockholm, 1989)
 • ”Kärlek och romantik” (Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen [band 4]. Den storsvenska generationen. Stockholm, 1989, s.272f)
 • 23. Frank Heller: Den mystiske Mr Chayder och några andra kriminalhistorier. Redaktör: Dag Hedman. Stockholm, 1990. (211 s.)
 • ”Hasseåtage – spextraditionens förnyare” (Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen [band 6]. Medieålderns litteratur. Stockholm, 1990, s.216f)
 • ”Det populära kretsloppet – trivialmyter och medieunderhållning efter 1920” (Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen [band 6]. Medieålderns litteratur. Stockholm, 1990, s.246–251, 253–257)
 • ”Storstadsbovar och vildmarkshjältar” [tillsammans med Bo Bennich-Björkman och Lars Lönnroth] (Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen [band 7]. Bokmarknad, bibliografier, samlingsregister. Stockholm, 1990, s.173–177)
 • ”Det populära kretsloppet” [tillsammans med Lars Lönnroth] (Lars Lönnroth & Sven Delblanc [red.]: Den svenska litteraturen [band 7]. Bokmarknad, bibliografier, samlingsregister. Stockholm, 1990, s.232–235)
 • 28. ”Efterord” i Frank Heller: Kejsarens gamla kläder. Roman. Redaktör: Dag Hedman. Stockholm, 1991, s.284–317. (317 s.)
 • ”Norlander, Emil August” (Svenskt biografiskt lexikon, b:d 27, Stockholm, 1991, s.543–548)
 • ”Carl von Linnés gudomliga brott och straff” (Mänsklig mångfald. Föreläsningar under fria teman hållna under Humanistdagarna den 16-17 oktober 1993. [Humanistisk forskning vid Göteborgs universitet 6], Göteborg, 1993 s.35-46)
 • ”Frank Heller och andra världskriget. Ett exempel på populärlitteratur som motstånd” (András Masát och Péter Mádl [red.]: Literature as Resistance and Counter-Culture. Papers of the 19th Study-Conference of the International Association for Scandinavian Studies. Budapest, 1993 s. 335-338. Omtryckt i SYDförfattaren 1993:1 s.12-19)
 • ”Frank Heller och Kerstin Anér. Två essäer från 1940-talet om detektivberättelsen” (DAST-Magazine 1993:1-2 s.20-23)
 • ”Ossiannilsson, Karl Gustav” (Svenskt biografiskt lexikon, b:d 28, Stockholm, 1993, s.400-407)
 • ”Johan Werkmäster: Pär Rådström. Ett författarliv” (Samlaren 1992, Uppsala, 1993, s.160-163) [Avhandlingsrecension]
 • ”Palmcrantz, Gösta” (Svenskt biografiskt lexikon, b:d 28, Stockholm, 1994, s.597-600)
 • ”Populärlitteratur” (Nationalencyklopedin, b:d 15, Höganäs, 1994, s.219)
 • ”Den svenska kolportageromanen” (Från runor till Modesty Blaise. Populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 22-23 oktober 1994 [Humanist-dagboken 7]. Göteborg, 1994)
 • ”Hans Lindström: Skrattet åt världen i litteraturen” (Samlaren 1994, Uppsala, 1995, s.137-144) [Avhandlingsrecension]
 • ”Det 'ideologiska problemet' Frank Heller” (SYDförfattaren 1994:1 s.12-15)
 • ”Förord” i Brott, kärlek, äventyr. Texter om pooulärlitteratur. Redaktör: Dag Hedman. Lund, 1995, s.7–16. (331 s.)
 • ”Den svenska kolportageromanen - en kort presentation och probleminventering” (i Dag Hedman [red.]: Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur. Lund, 1995, s.209-218)
 • Två polska dramatiker. Stanislaw Wyspianski, Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Utgivna av Dag Hedman och Andrzej Nils Uggla. (Acta Sueco-Polonica, Bokserie 1, Uppsala, 1995. 218 s.)
 • ”Johan Wopenka: På smekmånad med Gröna skräcken. Kioskhäften i Sverige - en förteckning” (Samlaren 1995, Uppsala, 1996, s.47f) [Recension]
 • ”Var det Frank Heller som tipsade Kreuger?” (Jury 1996:1)
 • ”Bland fonoglober och yessertuber. Om Aniara och science fiction” i Dag Hedman och Johan Svedjedal (red.): Fiktionens förvandlingar. En vänbok till Bo Bennich-Björkman den 6 oktober 1996 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 33. Uppsala, 1996, s.151–181)
 • Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920. En bibliografi (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 36. Uppsala, 1997. 472 s.)
 • ”Regis (före 1908 Petersson), Julius Regis” (Svenskt biografiskt lexikon b:d 29. Stockholm, 1997, s.729–732)
 • ”Bibliografering av populärlitteratur” (Tidskrift för Litteraturvetenskap 1997:2 s.75–79)
 • ”Margareta Björkman: Original och översättning. Om två romaner av Restif de la Bretonne” (Tidskrift för Litteraturvetenskap 1997:2) [Recension]
 • ”Kampen på det gustavianska litterära fältet. Om Kellgrens problematiska förhållande till Bellman och Thorild” (Samlaren 1997, Uppsala, 1998, s.14–39)
 • Äldre polska dramer. Jan Kochanowski. Julian Ursyn Niemcewicz (Acta Sueco-Polonica, Bokserie 3. Uppsala, 1998). (146 s.) [Jag har redigerat volymen tillsammans med Andrzej Nils Uggla.]
 • ”Kärlek och romantik” (Lars Lönnroth & Sven Delblance [red.]: Den svenska litteraturen 2. Genombrottstiden 1830–1920. Stockholm, 1999 s.564f)
 • ”Hasseåtage – spextraditionens förnyare” och ”Det populära kretsloppet – trivialmyter och medieunderhållning” (Lars Lönnroth & Sven Delblance [red.]: Den svenska litteraturen 3. Från modernism till massmedial marknad 1920–1995. Stockholm, 1999, s.530f [opaginerade] och s.572–587) [reviderad, delvis ny text jämfört med post 38 ovan]
 • ”William Le Queux – The Master of Mystery” (Jury 1999:1)
 •  ”På 8 dagar. Om Ellen Rydelius och hennes resehandböcker” (Tidskrift för Litteraturvetenskap 1999:3–4 s.129–146)
 • ”Rydelius (-Wägner), Ellen Viktoria” (Svenskt biografiskt lexikon b:d 30, Stockholm, 2000–2002, s.74–79)
 • "Den skuggomhöljde Julius Regis" (Litteratur och Samhälle 2000:1. 113 s.)
 • ”La Diffusion de la littérature policière populaire suédoise jusqu’à 1914” (Philippe Bouquet & Pascale Voilley [red.]: Droit et littérature dans le contexte suédois. Paris, 2000, s.129–140)
 • ”The Influence of Popular Literature on Stanislaw Ignacy Witkiewicz” (Elzbieta Szwejkowska-Olsson, Michal Bron & Lech Sokól [red.]: Allvarlig debatt och rolig lek. En festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla [Uppsala Multiethnic Papers 43. Uppsala, 2000], s.187–201)
 • Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Stockholmssymposiet (Acta Sueco-Polonica, Bokserie 5. Uppsala, 2000) [Jag har redigerat volymen tillsammans med Andrzej Nils Uggla.]
 • ”Stanislaw Ignacy Witkiewicz’ möjligheter i svenskt teaterliv” (Dag Hedman & Andrzej Nils Uggla [red.]: Stanislaw Ignacy Witkiewicz. Stockholmssymposiet [Acta Sueco-Polonica, Bokserie 5. Uppsala, 2000] s.123–134)
 • ”Rådström, Karl Johan” (Svenskt biografiskt lexikon b:d 30, Stockholm, 2000–2002, s.150–153)
 • ”Rådström, Per (Pär) Kristian” (Svenskt biografiskt lexikon b:d 30, Stockholm, 2000–2002, s.153–159)
 • ”Witkacy’s Dramas in Swedish Theatres” (Marta Skwara [red.]: Witkacy w Polsce i na wiecie. Stettin, 2001, s.303–310)
 • ”Samhällsdebatterande förryttare eller eskapistiska eftersläntrare? Populärlitteraturens status exemplifierad med sekelskiftets brittiska invasions-, agent- och spionfiktion, främst av William Le Queux” (Tidskrift för Litteraturvetenskap 2001:1 s.95–115)
 • ”Pehr Henrik Ling – litteraturhistorikernas strykpojke” (Anna Forssberg Malm, Mats Jansson & Niklas Schiöler [red.]: Skönhet med jämväl förnuft. Festskrift till Sverker Göransson. Stockholm, 2001, s.239–259)
 • ”Lars-Erik Nygren: Anna Katherine Green på svenska 1882–1952. En bibliografi” (Jury 2001:1) [Recension]
 • ”Frank Heller och Kasinot i Monte Carlo” (Spelvärlden 2001:3)
 • Prosaberättelser om brott på den svenska bokmarknaden 1885-1920. En bibliografi. Supplement (Hedemora, 2002. 107 s.)
 • Aleksander Fredro: Två polska komedier (Acta Sueco-Polonica, Bokserie 6. Uppsala, 2002). (277 s.) [Jag har redigerat volymen tillsammans med Andrzej Nils Uggla.]
 • ”Kampen på det gustavianska fältet II. Om Kellgren och hans problematiska förhållande till Leopold” (Samlaren 2001. Uppsala, 2002, s.17–42)
 • ”Några missförstånd beträffande Pehr Henrik Ling” (Samlaren 2002. Uppsala, 2003 s.5–49)
 • ”William Le Queux. Bland skönlitterära konspiratörer och terrorister” (Tvärsnitt 2002:4 s.50–59)
 • ”Serner, Martin Gunnar” (Svenskt biografiskt lexikon b:d 32. Stockholm, 2003)
 •  ”Agneta Pleijel: Lord Nevermore” (Acta Sueco-Polonica 2001–2002. Uppsala, 2003 s. 159–164)
 • Jerzy Szaniawski: Tre dramer (Acta Sueco-Polonica, Bokserie 7. Uppsala, 2003). (237 s.) [Jag har redigerat volymen tillsammans med Andrzej Nils Uggla.]
 • ”Jerzy Szaniawski: En presentation” (tillsammans med Andrzej Nils Uggla. Jerzy Szaniawski: Tre dramer. Acta Sueco-Polonica, Bokserie 7. Uppsala, 2003 s. 7–21)
 • "The Master of Mystery’ i Afrika” (Kult 2004:3)
 • ”Älskar – älskar inte? Om samspelet mellan Evert Taube och Ulla Bjerne” (Evert Taube-sällskapets årsskrift 2005. Stockholm, 2005)
 • "Dramaty Stanislawa Ignacego Witkiewicza w teatrach szwedzkich" (Jan Szymanski [red.]: Polska-Szwecja w XX wieku. Wplywy i inspiracje. Danzig, 2007)
 • Extravaganta eskapader. Gösta Palmcrantz’ liv och verk. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 56 (Uppsala, 2008)
 • Gösta Palmcrantz (Gösta Segercrantz). En bibliografi. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 57 (Uppsala, 2008)
 • "Permanentad och utslagen. Om två kortdramer av Gösta Palmcrantz" (Åsa Arping & Mats Jansson [red.]: Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser. Stockholm & Stehag, 2008)
 • "Lyckan. Om studenters läsning av en populärlitterär novell av Gösta Palmcrantz" (Jenny Bergenmar, Mats Jansson, Johanna Lundström Gondouin & Mats Malm [red.]: Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell. Stockholm & Stehag, 2009)
 • "Gasperinis guldfiskar. Om 'The Master of Mystery William Le Queux" i Dick Claéson et al (red.): GDH [Festskrift till Gunnar D Hansson] (Litterär gestaltnings skriftserie 9. Göteborg, 2010) s. 257-269.
 • ”Gunnar Serner, Fritiof Nilsson och Lund” i Frank Heller och Lund (Frank Heller-sällskapets skriftserie 4. Lund, 2009)
 • ”Julius Regis’ tidiga Mars-berättelser i Kamraten” (Samlaren 2009. Uppsala, 2010)
 • ”Systemspelaren” [om Karl Petersén] i Frank Heller och hasarden (Frank Heller-sällskapets skriftserie 5. Lund, 2010)
 • ”’Utan tvivel är även Polen ett framtidsland.’ Polen i Frank Hellers författarskap” (Acta Sueco-Polonica [Warszawa] 2011:4)
 • C.J.L. Almqvist: Gabrièle Mimanso. Sista mordförsöket emot konung Ludvig Filip i Frankrike, hösten 1840. Roman (Samlade verk 24, med förord, kommentarer och ordförklaringar av DH. Stockholm, 2012)
 • ”Io che quasi pastor tra questi boschi. En diskussion av två favola in musica-prologer av Ottavio Rinuccini” (Tidskrift för Litteraturvetenskap 2012:2/3)
 • Pär Rådström etablerar sig. Om en författares strävan på det litterära fältet. LIR Skrifter 2 (Göteborg, 2013)
 • "Frank Hellers översättningar" i Dag Hedman (red.): Frank Heller och översättningar (Frank Heller-sällskapets skriftserie 8. Lund, 2013)
 • "'Utan tvivel är även Polen ett framtidsland.’ Polen i Frank Hellers författarskap” [utökad version] i Dag Hedman (red.): Frank Heller och översättningar (Frank Heller-sällskapets skriftserie 8. Lund, 2013)
 • "The Influence of Jules Verne in Sweden Around 1900" i Verniana. Jules Verne Studies/Études Jules Verne december 2013
 • "Trädgårdar i 1600-talslibretton" i Samlaren 2014 (Uppsala, 2015 s. 51-85)
 • "Skrev Aurora von Königsmarck verkligen Die drey Töchter Cecrops?" i Samlaren 2015 (Uppsala, 2016 s. 80-104)