Göteborgs universitet

Britt-Mari Näsström

Professor emerita i religionshistoria.

FD, medlem i Nathan Söderblomsällskapet.

Pågående forskning

 • Fornnordisk religion
 • Mysteriereligioner under antiken
 • Divination och religion
 • Bachofen och feminismen

Publikationer

Böcker

 • Religion och medicin. 2000 (tillsammans med H.I. Peterson).
 • Fornskandinavisk religion. 2001.
 • Blot - tro och offer i det förkristna Norden. 2002 (2001).
 • Forntida religioner. 2003.
 • Romersk religion. 2005.
 • Bärsärkar - vikingatidens elitsoldater. 2006.
 • Nordiska gudinnor. Nytolkningar av den förkristna mytologin. 2009.

Uppsatser och bidrag till samlingsverk med mera, häribland följande texter från de senaste åren

 • Bilden av en gudinna. Gudars och gudinnors återkomst. 2000.
 • Soljungfruns öde.”Festskrift till Anders Hultgård. 2001”
 • The Sacrfices at Uppsala: Christian Polemics or Ceremonies. Kosmos. Edingburgh. 2001
 • Julianus – kejsare och avfälling.Humanist vid Medelhavet. 2001.
 • Vid gudarnas bord – heliga platser och offerplatser i fornnordisk religion. Oslo arkeologiske serie. 2002
 • Divination and sacrifice. Vikings, navigators and explorers. Sofia. 2002
 • I livets skeden. Plats och praxis – studier i förkristen ritual.2002
 • Den stora gudinnan och gudinnerörelsen. Religionslärarnas årskrift. 2003.
 • Manliga män och kyskhetsideal.”2004. Kvinnovetenskaplig tidskrift.
 • The Sacrifice in the Cult of Mithras 2004. Pecus.
 • Mithraskulten. 2006. Vetenskap och Framsteg.
 • Kejsar Julianus sista ord. Förvillelser och förfalskningar. Festskrift till Anders Pilz. 2008.
 • Loketrätans bakgrund. Vi skall alla vara välkomna: Festskrift till Kristinn Jóhannesson. 2008.
 • Spåren efter Nerthus. Järnålderns rituella platser. Kulturmiljö Halland 9. Lund. 2009
 • Konsten att skapa en nationell mytologi. Chaos. 2010
 • Fornnordisk religion. Sveriges historia 600-1350. 2010
 • Vem lät bygga Santa Constanza i Rom? Den sammenklappede tid. 2011
 • Tidens gudar – fornnor. disk konst- och litteratur under nationalromantikenrel. Föreningen Lärare i religionskunskaps årsbok. 2012.
 • Old Norse religion. The Handbok of Religions in Ancien Euro2a. 2013.
 • De pytiska spelen. Zlatan frälsaren och andra texter om religion och idrott. 2014.
 • Stridsgudinnoe, själaförare eller dödsdemoner? Bilden av valkyrior i fornnordisk religion. Krig och fred i vendel- och vikingatida traditioner. 2015.
 • Kejsar Julianus synpunkter på berättelsen om Babels torn. Chaos. 2018.
 • Folke Ström, diserna och det sakrala kungadömet i Uppsala. Religionshistorikern Folke Ström.

Kontakt

Britt-Mari Näsström

Box 200, 405 30 Göteborg

E-post: britt-mari.nasstrom@religion.gu.se