Göteborgs universitet

Bo Lindberg

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Ledamot av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg samt i Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets- Akademien.

Pågående forskning: Disputation, dissertation, avhandling – en genrehistoria

Monografier

 • Den akademiska läxan. Om föreläsningens historia (Stockholm: Vitterhetsakademien 2017)
 • The Pufendorf Lectures. Annotations from the Teaching of Samuel Pufendorf 1672-1674 (Stockholm: Vitterhetsakademien 2014)
 • Seneca. Människosläktets lärare (Stockholm Atlantis 2010)
 • Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp i det tidigmoderna Sverige (Stockholm: Vitterhetsakademien 2006)
 • Stoicism och stat. Justus Lipsius och den politiska humanismen (Stockholm: Atlantis 2001)
 • Göteborgs universitets historia, del I och 2 (tills. m. Ingemar Nilsson. (Göteborg: Göteborgs universitet 1996)
 • Europa och latinet (Stockholm: Natur och Kultur 1993)
 • Humanism och vetenskap. Den klassiska filologien i Sverige från 1800-talets början till andra världskriget (Stockholm: Almqvist&Wicksell 1987)
 • De lärdes modersmål. Latin, humanism och vetenskap i 1700-talets Sverige (Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis 1984)
 • Naturrätten i Uppsala 1655 – 1720 (Uppsala: Acta universitatis Upsaliensis  1976)

Artiklar i urval

 • “Corollaries in dissertations”, I Early Modern Disputations and Dissertations in an Interdisciplinary and European Context, ed. H.P. Marti & R. Seidel (Brill 2020)
 •  “Virtue and duty. Academic moral philosophy in seventeenth-century Sweden”, i Virtue, Ethics and Education from Late Antiquity to the Eighteenth Century, ed. A. Hellerstedt (Amsterdam: Amsterdam University Press 2018)
 • ”De rolige vetenskaperna. Om humaniora före moderniteten”, i Omodernt, red. M. Fazlhashemi & E. Österberg (Lund: Nordic Academic Press 2009)
 • ”Filosemitism och biblicism – om synen på det judiska i det karolinska Sverige”, i En resenär i svenska stormaktstidens språklandskap: Gustaf Peringer Lillieblad (1651-1719), utg. D. Csato, G. Gren-Eklund & F. Sandgren (Uppsala: Acta universitatis Upsaliensis 2007)
 • ”Tegnér och nyhumanismen ”, i Tegnér och retoriken, red. L. Vinge (Lund: Tegnérsamfundet 2003)
 • ”Smak, diskurs och paradigm. Om termer och modeord i idéernas historia” (K. Vitterhetsakademiens årsbok 2002)
 • ”Retorik och idéhistoria”, i Vetenskap och retorik, red. K. Johannesson (Stockholm: Natur & Kultur 2001)
 • ”Anden saknar kön” (Lychnos 1997)
 • ”Socialism och klassicism”, i Motströms. Kritik av det moderna, red. S Källström & E. Sellberg, Stockholm: Carlssons 1991
 • ”Henrik Hassel – humanist och utilist” (Lychnos 1990)

Kontakt