Göteborgs universitet
Bild
Rum med avancerade mikroskop och datorer
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Labb och labbutrustning

Dessa sidor ger en överblick av våra laboratorier och den utrustning som finns på centret. Här finns även labbregler, länk till kemikaliehanteringssystemet och instruktioner avseende riskbedömning av labbarbete.

Innan du börjar arbeta på labb får du en kort genomgång rörande bl.a. säkerhet, utrymning, avfallshantering och allmänna förhållningsregler. Prata med receptionspersonalen om detta.

I de flesta labb finns rinnande yt- och djupvatten från fjorden. I några av labben finns avjoniserat vatten och på flera ställen i huvudbyggnaden finns tillgång till Milli-Q-vatten.

Några utrymmen och resurser är gemensamma för alla gäster, som t.ex. diskrum, vågrum, autoklav, frystork och några av mikroskopstationerna. Där gäller gemensamt ansvar för ordning och demokratiskt samutnyttjande av resurser.

En del utrustning och vissa labb tillhör någon av centrets fasta forskare och får endast användas efter överenskommelse.

Det mesta du kan behöva i form av instrument och utrustning finns att låna i något av våra förråd. Behöver du flytande kväve, kolsyreis eller gas så går även det att beställa.

Är du osäker på hur något fungerar, var man hittar specifika saker eller om något går sönder, fråga labbansvarig.

Exempel på instrument och utrustning som finns på centret.

 • Mikrobiologilabb utrustad för arbete med organismer i riskklass 2.
 • Radiaklabb med vätskescintillatinsräknare.
 • Partikelräknare.
 • Automatisk alkalinitetstitrator (vid intresse kontakta Sam Dupont).
 • Ljusmikroskop och stereomikroskop till kursbruk.
 • UV-VIS spektrofotometer och plattläsare.
 • Avancerade mikroskop med kameror, (inverterat fluorescensmikroskop med mikromanipulator, motoriserade ljus- och stereomikroskop med och utan fluorescens).
 • Svepelektronmikroskop (SEM) bl.a med Raman-detektor (vid intresse kontakta Martin Hassellöv). 
 • FTIR-mikroskop (vid intresse kontakta Martin Hassellöv).
 • ICP-MS
 • Portabel CTD.
 • Turnerfluorometer.
 • Närsaltsanalysator Quaatro.
 • Renrum och labb för arbete med spårmetaller
 • Kurslabb för undervisning och labbarbete.

Labbregler

Generella labbregler

Innan du börjar arbeta på labb vid Kristineberg Center är du skyldig att ta reda på vilka säkerhetsregler som gäller. Du skall också skriva under och lämna in det kvitto som bekräftar att du har läst och förbinder dig att följa våra säkerhetsregler. Generella labbregler (pdf)

Radioaktiva ämnen

Införsel och hantering av radioaktiva ämnen vid Kristineberg regleras separat i dokumentet nedan. Om du planerar att arbeta med radioaktiva ämnen skall du i ett tidigt skede konsultera strålskyddsansvarig Lars Ljungqvist. Lokala regler för radiakarbete (pdf)

Mikrobiologi & GMM

Arbete med mikrobiologiska agens regleras genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:1 och 2000:5, vilka kortfattat sammanfattats i det länkade dokumentet nedan. Innan du påbörjar labbarbete eller för in mikrobiologiska agens till centret måste en riskbedömning göras. Om du är osäker på hur det går till så vänd dig till labbansvarig eller rådgivande person. Labbansvarig är Lars Ljungqvist och rådgivande är Maria Asplund. Mikrobilogilabbregler (pdf)

Riskbedömning

För att kunna erbjuda alla en säker arbetsmiljö är det viktigt att allt arbete med märkningspliktiga kemikalier riskbedöms i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I första hand rekommenderas riskbedömningsmodulen I KLARA (då behöver du ett KLARA-konto). Om det inte är möjligt kan man använda sig av en annan mall, det viktigaste är att riskbedömningen tar hänsyn till de kriterier som listas i dokumentet nedan. Riskbedömningsguide (pdf, på engelska)

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Vid Kristineberg använder vi kemikaliehanteringssystemet KLARA för enkel och säker åtkomst till säkehetsdatablad, klassificeringsinformation, skyddsangivelser och etiketter. Det är endast tillgängligt på GU’s nätverk eller via VPN)

Termokonstansrum, intagshallar

På Kristineberg finns möjlighet att arbeta i så kallade termokonstansrum: rum där luft- och/eller vattentemperaturen kan manipuleras. Det finns även intagshallar där fältprover kan hanteras och förvaras i djup- eller ytvatten.

6 termokonstansrum där man kan reglera både vatten- och lufttemperatur, med ytor 15-37 m2. En del av dessa har fast ljusarmatur för reglering av dygnsrytm. Ytterligare 2 termokonstansrum finns, där endast luften kan regleras.

Det finns två intagshallar på Kristineberg.

Video (2:33)
Så funkar mesokosmlabbet

Mesokosmlaboratorium

Den nya vågmesokosmlaboratoriet på Kristineberg gör det möjligt att testa hur olika typer av vågor på verkar växter och djur. Forskaren Eduardo Infantes berättar hur det fungerar i videon ovan.

Kontakt

Eduardo Infantes
Biträdande professor
0766-22 95 67
eduardo.infantes@marine.gu.se

Foto: Bengt Lundve

Organismer för utbildning och forskning

Vi kan bistå er före er ankomst och under er vistelse med insamling av arter och annat material, särskilt i vattnen runt Kristineberg. Vi har redskap och van personal för insamling med de flesta metoder. På Kristineberg kan vi sedan levandeförvara tills ni sätter upp experimentet eller har er kurs. Vi kan också hjälpa till med uppställning av era experiment. Kostnad beror på omfattning av arbetet.

Många arter har vi erfarenhet av att hålla. Det finns särskilda arter som forskare på Kristineberg har odlat eller odlar fram avkomma från. Det finns möjlighet att få stammar av mikroalgskulturer och zooplankton som sedan odlas på en station. Har man kontakt med forskare som arbetat eller arbetar på Kristineberg, finns möjlighet att via dem få kunskapen i hur man gör när man får fram avkomma av ett flertal arter. Exempel är arter bland organismgrupperna tagghudingar, kräftdjur, blötdjur, kammaneter, makroalger och fisk.

Kontakt

Leon Green
Forskare
0704 76 14 80 
leon.green@bioenv.gu.se