Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Rum med avancerade mikroskop och datorer
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Labb och labbutrustning

Dessa sidor beskriver våra laboratorier och utrustning på fältstationerna. Om du ska jobba på labb, oavsett vilket, ska du få en introduktion. För att få detta kontakta labbansvarig.

Om du ska arbeta med kemikalier, ska du alltid göra en riskbedömning och denna görs i KLARA. För riskbedömning, kontakta labbansvarig. Labbrockar och övrig skyddsutrustning finns att låna.

I varje enskilt labb finns en pärm med instruktioner som ska följas. P.g.a. säkerhetsskäl är det generellt sett inte tillåtet att jobba ensam i laboratoriet, före kl 06.30, efter kl 22.00 och under helg. Innan laboratoriearbete utanför kontorstid utförs, ska labbansvarig rådfrågas.

Allt förbrukningsmaterial som finns på laboratorierna tillhör någon. Vi har en labbshop där man kan köpa det nödvändigaste.

Allt ditt material, dina backar, dina akvarier m.m. bör märkas med namn och datum. Om du är osäker på var du ska kasta skräp eller ställa disk, kontakta labbansvarig.

Avjoniserat vatten finns på de flesta labb och det finns möjlighet att beställa flytande kväve, kolsyreis och gas. Kontakta labbansvarig för detta.

Laboratorier

Generella labbregler

Innan du börjar arbeta på labb vid Kristineberg marina forskningsstation är du skyldig att ta reda på vilka säkerhetsregler som gäller. Du skall också skriva under och lämna in det kvitto som bekräftar att du har läst och förbinder dig att följa våra säkerhetsregler. Generella labbregler (pdf)

Radioaktiva ämnen

Införsel och hantering av radioaktiva ämnen vid Kristineberg regleras separat i dokumentet nedan. Om du planerar att arbeta med radioaktiva ämnen skall du i ett tidigt skede konsultera strålskyddsansvarig Lars Ljungqvist. Lokala regler för radiakarbete (pdf)

Mikrobiologi & GMM

Arbete med mikrobiologiska agens regleras genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:1 och 2000:5, vilka kortfattat sammanfattats i det länkade dokumentet nedan. Innan du påbörjar labbarbete eller för in mikrobiologiska agens till stationen måste en riskbedömning göras. Om du är osäker på hur det går till så vänd dig till labbansvarig eller rådgivande person. Labbansvarig är Lars Ljungqvist och rådgivande är Maria Asplund. Mikrobilogilabbregler (pdf)

Riskbedömning

För att kunna erbjuda alla en säker arbetsmiljö är det viktigt att allt arbete med märkningspliktiga kemikalier riskbedöms i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I första hand rekommenderas riskbedömningsmodulen I KLARA (då behöver du ett KLARA-konto). Om det inte är möjligt kan man använda sig av en annan mall, det viktigaste är att riskbedömningen tar hänsyn till de kriterier som listas i dokumentet nedan. Riskbedömningsguide (pdf, på engelska)

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

Vid Kristineberg använder vi kemikaliehanteringssystemet KLARA för enkel och säker åtkomst till säkehetsdatablad, klassificeringsinformation, skyddsangivelser och etiketter. Det är endast tillgängligt på GU’s nätverk eller via VPN)

Termokonstansrum, intagshallar

På Kristineberg finns möjlighet att arbeta i så kallade termokonstansrum: rum där luft- och/eller vattentemperaturen kan manipuleras. Det finns även intagshallar där fältprover kan hanteras och förvaras i djup- eller ytvatten.

6 termokonstansrum där man kan reglera både vatten- och lufttemperatur, med ytor 15-37 m2. En del av dessa har fast ljusarmatur för reglering av dygnsrytm. Ytterligare 2 termokonstansrum finns, där endast luften kan regleras.

Det finns två intagshallar på Kristineberg.

Organismer för utbildning och forskning

Vi kan bistå er före er ankomst och under er vistelse med insamling av arter och annat material, särskilt i vattnen runt Kristineberg. Vi har redskap och van personal för insamling med de flesta metoder. På Kristineberg kan vi sedan levandeförvara tills ni sätter upp experimentet eller har er kurs. Vi kan också hjälpa till med uppställning av era experiment. Kostnad beror på omfattning av arbetet.

Många arter har vi erfarenhet av att hålla. Det finns särskilda arter som forskare på Kristineberg har odlat eller odlar fram avkomma från. Det finns möjlighet att få stammar av mikroalgskulturer och zooplankton som sedan odlas på en station. Har man kontakt med forskare som arbetat eller arbetar på Kristineberg, finns möjlighet att via dem få kunskapen i hur man gör när man får fram avkomma av ett flertal arter. Exempel är arter bland organismgrupperna tagghudingar, kräftdjur, blötdjur, kammaneter, makroalger och fisk.

 

Kontakt

Bengt  Lundve
Forskningsingenjör
0766-22 95 07
031-786 95 07
bengt.lundve@gu.se