Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Artificiell intelligens och maskininlärning inom kemi och molekylärbiologi

Vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi arbetar flera forskargrupper med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). Arbetet handlar om allt från att utveckla nya läkemedelsmolekyler till att beskriva proteiners struktur eller växelverkan mellan protein och kolhydrater.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) har fått ett enormt genomslag i samhället under de senaste åren och naturvetenskapen är inget undantag. Inom kemi och molekylärbiologi används artificiell intelligens och maskininlärning till exempel för att utveckla nya läkemedel, analysera data från stora databaser eller förutsäga vilken påverkan olika mutationer har på cellens funktioner.

Vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi arbetar flera forskargrupper med att utveckla och/eller använda olika verktyg baserade på AI/ML. Det har lett till samarbeten inom SciLifeLab, med akademiska forskargrupper och läkemedelsbolag samt till patent och bildandet av avknoppningsföretag.

Forskningsgrupper som använder/utvecklar AI

Professor Leif Eriksson

Professor Leif Erikssons forskargrupp har utvecklat datorprogrammen i-TripleD och iPIN. Båda programmen är baserade på avancerad AI. Med hjälp av i-TripleD kan forskarna nu med mycket hög noggrannhet identifiera nya läkemedelsmolekyler på några timmar. Tidigare tog motsvarande process flera månader av superdatoranvändning.

Mer information om Leif Eriksson

Dr Daniel Bojar

Dr Daniel Bojars forskargrupp använder AI för att förutsäga och förstå glykaners egenskaper och funktioner. Genom utveckling av modellen LectinOracle kan forskarna numera förutsäga protein-glykan bindning i stor skala och på bara några sekunder – en uppgift som annars tar månader av experimentellt arbete.

Mer information om Daniel Bojar

Professor Gergely Katona

Professor Gergely Katonas forskargrupp använder bland annat avancerad bayesisk teknologi för att förbättra tolkningen av experimentella data inom exempelvis tidsupplöst kristallografi och upptäcka samband mellan prov och resultat. Gruppen har publicerat ett flertal forskningsartiklar där de använt sig av artificiell intelligens.

Mer information om Gergely Katona

Foto: Johan Wingborg

Professor Margit Mahlapuu

Professor Margit Mahlapuu samarbetar med SciLifeLab i ett projekt där forskarna använder sig av data från experiment med DNA-kodade substansbibliotek för att med hjälp av AI identifiera nya aktiva substanser för behandling av leversjukdomen NASH och levercancer.

Mer information om Margit Mahlapuu

Foto: Fredrik Hjerling

Professor Vladislav Orekhov

Vid Svenskt NMR Centrum arbetar Professor Vladislav Orekhov med olika metoder inom AI för att förbättra tolkning av NMR-spektra och bestämma proteinstrukturer.

Mer information om Vladislav Orekhov