Länkstig

Leif Eriksson

Professor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
7283
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Leif Eriksson

Kontaktinformation: Natrium-huset, Medicinaregatan 7b, 405 30 Göteborg; rum 7283.

FORSKNING

Teoretisk biofysikalisk kemi i form av datorbaserad modellering av olika biokemiska processer och system. Vårt fokus har under lång tid varit relaterad till DNA-skador, cancer och utveckling av läkemedel. Vi har under senare år studerat allt större system, inklusive diffusion genom biologiska membran, läkemedelsladdade liposomer, framtagning av proteinstrukturer och studier av dess mekanismer, modellering av protein-protein-växelverkan samt utveckling av inhibitorer inom cancer och som ny antibiotika. En stor del av vår forskning rör förståelsen av olika stressrespons-mekanismer i cellerna, och hur vi kan utnyttja dessa för behandling av aggressiva cancerformer som glioblastom, TNBC och metastaserande cancer.

Vi använder en rad olika metoder i vår forskning, från DFT och QM/MM, till molekyldynamiksimuleringar, och bioinformatiska verktyg såsom VHTS/dockning och homologimodellering. Under senare år har vi utvecklat egna AI-baserade verktyg för ultrasnabb framtagning av läkemedel, ADMET egenskaper, läkemedelsinteraktioner, m.m.

ResearcherID: D-1226-2012. ORCID: 0000-0001-5654-3109

Forskargrupp: 1 1'e forskningsingenjör (Dr Jalil Mahdizadeh), 2 Postdocs (Dr Asma Gholami, Dr Shraddha Parate), 1 doktorand (Fredrik Lannestam Holmelin), ett antal Masterstudenter, gästforskare och gästdoktorander.

UNDERVISNING

Framför allt inom: Grundläggande kemi (KEM011) Analytisk farmaceutisk kemi (KER210) Allmän farmaceutisk kemi (KER220) Grundläggande Molekylmodellering (KEM552)

UPPDRAG

Vice ordförande i nationella allokerings-kommittén (NAC) för datortid vid nationella superdatorcentra.

Medverkar i H2020 MSCA-RISE projekt VIDEC. Medlem i UGOT CARe (Center for Antibiotics Resestance Research).

MERITER

Leif Eriksson studerade Kemi vid Stockholm universitet och University of Sussex. Han disputerade i Kvantkemi vid Uppsala Universitet (1992), och erhöll postdocstipendium från VR (dåvarande NFR) vid Dalhousie University, Kanada, 92/93. Han kommer senast från NUI Galway, Irland, och innnehar sin Professur i fysikalisk kemi vid GU sedan 2011. Tilldelades år 2017 Naturvetarsektion vid Göta Studentkårs pedagogiska pris.

Eriksson har >300 vetenskapliga arbeten och ett 20-tal översiktsartiklar/bokkapitel. Han har patenterat nya läkemedel mot hudcancer, glioblastom, och nedbrytning av Vitamin A, samt är delägare i avknoppningsbolagen ANYO Labs, C26 Bioscience AB och Cell Stress Discoveries. I dagsläget arbetar hans grupp med utveckling av ett flertal nya läkemedel, av vilka de första befinner sig i patenteringsfasen.

Erikssons forskning stöds av bl.a. Vetenskapsrådet (vr.se), Cancerfonden (cancerfonden.se), Sven och Lilly Lawskis fond (lawskistiftelsen.se), Wenner-Gren stiftelserna (swgc.org) och USA-baserade GBM Foundation (gbmfoundation.com).