Länkstig

Leif Eriksson

Professor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9c, Lundberg Lab,
41390 Göteborg
Rumsnummer
1405
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Leif Eriksson

Kontaktinformation: Lundberg Lab, Medicinaregatan 9c, 405 30 Göteborg; rum 1405.

FORSKNING

Teoretisk biofysikalisk kemi i form av datorbaserad modellering av olika biokemiska processer och system. Vårt fokus har under lång tid varit relaterad till DNA-skador, cancer och utveckling av läkemedel; ofta inom radikal- och fotokemi. Vi har under senare år studerat allt större system, inklusive diffusion genom biologiska membran, läkemedelsladdade liposomer, framtagning av proteinstrukturer och studier av dess mekanismer, modellering av protein-protein-växelverkan samt utveckling av inhibitorer inom cancer och som ny antibiotika.

Vi använder en rad olika metoder i vår forskning, från DFT och QM/MM, till molekyldynamiksimuleringar, och bioinformatiska verktyg såsom VHTS/dockning och homologimodellering.

ResearcherID: D-1226-2012 ORCID: 0000-0001-5654-3109

Forskargrupp: 1 forskare (Dr Anna Reymer), 4 Postdocs (Dr Antonio Carlesso, Dr Jalil Mahdizadeh, Dr Kevin Moreau, Dr Melissa Thomas), 2 doktorander (Fredrik Lannestam Holmelin, Johanna Hörberg), ett antal Masterstudenter, gästforskare och gästdoktorander.

UNDERVISNING

Framför allt inom: Grundläggande kemi (KEM011) Analytisk farmaceutisk kemi (KER210) Allmän farmaceutisk kemi (KER220) Grundläggande Molekylmodellering (KEM552)

UPPDRAG

Vice-prefekt med ansvar för forskning. Utvärderare inom SNAC (Swedish National Allocations Committe for Supercomputing).

Medverkar i H2020 MSCA-RISE projekt VIDEC och INSPIRED. Medlem i UGOT CARe (Center for Antibiotics Resestance Research). Editorial Board Member i Scientific Reports (Nature Publ Grp)

MERITER

Leif Eriksson studerade Kemi vid Stockholm universitet och University of Sussex. Han disputerade i Kvantkemi vid Uppsala Universitet (1992), och erhöll postdocstipendium från VR (dåvarande NFR) vid Dalhousie University, Kanada, 92/93. Han kommer senast från NUI Galway, Irland, och innnehar sin Professur i fysikalisk kemi vid GU sedan 2011. Tilldelades år 2017 Naturvetarsektion vid Göta Studentkårs pedagogiska pris.

Eriksson har >285 vetenskapliga arbeten och ett 20-tal översiktsartiklar/bokkapitel. Han har patenterat nya läkemedel mot hudcancer, glioblastom, och nedbrytning av Vitamin A, samt är delägare i avknoppningsbolagen C26 Bioscience AB och Cell Stress Discoveries. I dagsläget arbetar hans grupp med utveckling av ett flertal nya läkemedel, av vilka de första befinner sig i patenteringsfasen.