Länkstig

Per Sunnerhagen

Professor

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Per Sunnerhagen

Kontaktinformation: Medicinaregatan 7B, rumsnummer 7179

FORSKNING

Posttranskriptionell reglering under stress

Cellen använder flera mekanismer för att hantera den stress som en snabbt skiftande omgivning innebär. Den måste inrikta sig på att uttrycka just de proteiner som gör det möjligt att överleva stress, och sedan snabbt kunna ställa om till normala betingelser igen. Reglering på RNA-nivå (”post-transkriptionell reglering”) är både snabb och energieffektiv eftersom den griper in före den energikrävande proteinsyntesen. Under stress väljer cellen ut vissa mRNA till att tillverka proteiner (translateras). Vi söker de sekvenssignaler i mRNA som bestämmer denna mekanism, och dessutom de RNA-bindande proteiner som hittar dessa signaler och styr mRNA till ribosomerna för translation.

En spektakulär mekanism som cellen använder under kraftig stress är bildande av stressgranula (SG), stora komplex av RNA och proteiner. I dessa ligger mRNA vilande utan att translateras, för att senare aktiveras för translation då stressen försvinner och betingelserna blir gynnsamma igen. Vi identifierar vilka gener som krävs för att SG skall kunna bildas. Vi vill förstå hur bildandet av SG går till, och hur cellens signaleringsvägar styr denna process beroende på typ av stress. SG kan också påverka olika aspekter av cellens liv, som intracellulär signalering och apoptos, vilket visar att SG har betydelse för cellens svar på cancerterapi.

Antimikrobiell resistens

Patogener som är resistenta mot behandling med antimikrobiella ämnen utgör ett ökande globalt hot. Antibiotika överanvänds, används fel, och sprids i miljön. Konsekvensen blir att gener som kodar för proteiner som inaktiverar antibiotika, liksom mutationer i gener som kodar för målproteiner för antibiotika, anrikas i mikrobiella populationer. I ett internationellt samarbete med partners i Brasilien och Kambodja söker vi efter nya molekyler som är aktiva mot läkemedelsresistenta malariaparasiter, Plasmodium. Här använder vi verktyg från jästgenetik för att hitta bioaktiva molekyler som selektivt slår mot parasitens proteiner och inte mot motsvarigheten i mänskliga celler.

Vår grupp är medlem av Centret för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet, CARe. Vi försöker hitta nya antibakteriella molekyler från naturliga och syntetiska källor. Att identifiera dessas verkningssätt och eventuella synergier med redan existerande antibiotika har hög prioritet. Vi är också inblandade i ett projekt för att identifiera genetiska faktorer bakom överföring mellan bakterieceller av plasmider som bär på gener för antibiotikaresistens.

Forskningsgrupp: Hanna Alalam (postdoktor), Suélen Fernandes Silva (postdoktor), Sunniva Sigurdardóttir (doktorand), Monika Šafhauzer (doktorand)

Publikationer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0967-8729

Publikationer Google Scholar: scholar.google.se/citations

UNDERVISNING

Molekylärgenetik BIO906

Molekylärbiologi BIO545

Eukaryot molekylär mikrobiologi BIO440 (kursledare)

Cellen och dess arvsmassa CEB210

Cellens fysiologi CEB220

Utveckling av läkemedel BIO523/KMG046