Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Katarina Jansson Hydén

Universitetsadjunkt

Enheten för pedagogik: Bild och
slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Katarina Jansson Hydén

Katarina Jansson Hydén är utbildad bilddidaktiker och konsthistoriker.  Hon är tillsvidareanställd som universitetsadjunkt i bilddidaktik på Högskolan för design och konsthantverk (HDK) Göteborgs universitet. Katarina arbetar dels med lärarlyftet i bild samt i ämnesprogramkurser och på konsthantverk på HDK. Katarina har stort intresse för kommunikation och analys i förhållande till estetiska ämnen. Konsthistoria, bildanalys, genusteoretiska och intersektionella perspektiv på bilddidaktik intresserar särskilt mycket. Detta synsätt genomsyrar också företaget Ord och bildfabriken 42 Hb.

Katarina har lång erfarenhet av att ha arbetat som konstpedagog på Göteborgs konstmuseum. Under totalt 8 år som konstpedagog var den pedagogiska utmaningen både inspirerande och utmanande och väldigt givande. Att arbeta som konstpedagog gav viktig förförståelse för centrala erfarenheter i bildpedagogiska och bilddidaktiska ramverk.

Katarina har också mycket lång erfarenhet av att arbeta som distanslärare i konstvetenskap på Uppsala universitet. Ett mycket stimulerande, omväxlande och utmanande arbete. Att arbeta med distansutbildning innebär en fantastiskt delikat utmaning som kräver en gedigen ständigt närvarande och beredd på olika eventualiteter. Att vara förberedd på situationer genom att vara påläst ger möjlighet till att vara spontan och närvarande egenskaper centrala för mig i mitt arbete. Kunskap inger trygghet, nyfikenhet samt vetgirighet, egenskaper som är viktiga för en engagerad lärare. Katarina har valt att vid sidan av sitt arbete ständigt studera för att utvecklas och inte stagnera i lärarrollen.

Dessa intressen har också kristalliserats i de ämnen hon valt att skriva om tidigare men det är också genom ämnet bild i förhållande till dess ämneskaraktär och lärdidaktiska sammanhang som intresserar Katarina i förhållande till framtida forskarstudier.

 

 

Jansson Hydén, K. ( 2018) När frågan är viktigare än svaret -En metodstudie i bildämnets funktion och karaktäristiska egenskaper. (Examinerande pilotrapport Vetenskapliga metoder i didaktik II 15 hp, DIM 600). Institutionen för didaktisk och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Jansson Hydén, K. (2017) Könsdysfori - den långa resan till sig själv. En studie i bilddidaktikens förhållande till normkritik och identitetssökande utifrån estetiska uttryck. (Filosofie magisterexamen i bildpedagogik). Institutionen för didaktisk och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Jansson Hydén, K. (2016) -Kolbs lärstilsteori i teori och praktik. -En studie i hur David A Kolbs teorier används i pedagogisk forskning. (Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, bild). Göteborgs universitet.

Jansson Hydén, K. (2012). Var tog konstverket vägen – en studie om problematisering av konstverk -pedagog - publik. (Filosofie magisterexamen med konstvetenskap som huvudämne). Konstvetenskapliga institutionen, Högskolan på Gotland/Uppsala universitet.

Jansson Hydén, K. (2015). Den dödande kulan var 18-20 mm i genomskärning - En studie i hur Karl XII framställs i text och bild i Svenska skolor under perioden 1910-2010. Kandidatuppsats och Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen) Göteborg: Historiska och filosofiska institutionen, Göteborgs universitet.

Jansson Hydén, K. (2015). Bilden längs vägen – en studie i vägmärken och dess ikonografi. (Kandidatuppsats). Göteborg: Konstvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet.

Övriga pedagogiska högskole/universitetsutbildningar: Behörighetsgivande högskolepedagogik 1-3 Baskurs (HPE101-103), Campus I HT start 2017- (Pågående) (IDPP) Göteborgs universitet.