Länkstig

Ann-Charlotte Hermansson

Universitetsadjunkt

Enheten för pedagogik: Bild och slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Ann-Charlotte Hermansson

Universitetsadjunkt i slöjd på HDK-Valand. Jag har arbetat på HDK sedan 2011 och dessförinnan som slöjdlärare i grundskolan.

Har på uppdrag av Skolverket varit med att skriva förslaget till slöjdämnets kursplan i Lgr11.

Arbetar nu främst med lärarutbildning i slöjd och undervisning i slöjdpedagogik och slöjddidaktik samt VFU (verksamhetsförlagd del av utbildningen).

Är redaktör för Slöjdlärarportalen sedan den lanserades av slöjdlärarutbildningen på HDK 2016.