Göteborgs universitet

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

Bild
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning
Länkstig

Välkommen till Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning. CUL ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning. CUL organiserar en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Den nationellt unika verksamheten är universitetets största forskarskola.