Göteborgs universitet
Bild
närbild på kritor
Länkstig

Ämnesguide för blivande bildlärare

Bildlärare är ett viktigt yrke i dagens samhälle där visuell kunskap kommer att efterfrågas alltmer. Bilden som estetiskt uttryck har kommunikativa och språkliga aspekter som är av stor betydelse för barn och ungas lärande. Inom bildämnet används idag en kombination av analoga och digitala redskap. Ämneskurserna i skolämnet bild vid HDK-Valand kommer att ge dig en spännande och modern utbildning, där pedagogik och konstbaserat arbetssätt varvas vilket innebär både teoretiska och praktiska delar.

Bildämnet på HDK-Valand

Ämneslärarutbildningen i skolämnet bild vänder sig till dig som vill bli bildlärare i grund- och gymnasieskolan. Väljer du att läsa bild mot gymnasiet kan du också läsa till ettämneslärare. Då kan du ta ut två examina, en ämneslärarexamen i bild samt en master i bilddidaktik. Du blir behörig att undervisa från årskurs ett i grundskolan upp till gymnasiet.

I ämnesstudierna integreras ämnesteori, ämnesdidaktik och konstbaserat lärande med verksamhetsförlagd undervisning. Samtalet om den kommande yrkesrollen är en central del som fördjupas under utbildningens gång för att du som student ska utveckla en trygghet i din framtida roll som bildlärare. Som bildlärarstudent kommer du även att få en god förståelse för konst och visuell kultur i ett samhällsperspektiv, vi har samtidskonst som profil och arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt. I utbildningen kommer du att möta flera olika perspektiv och förhållningssätt inom det som kallas kunskapsfältet visuell kultur, dit bildämnet hör. Utbildningen tar också upp frågeställningar om hur vi i dagens samhälle kommunicerar och integrerar genom bilder på olika sätt. I ämneskurserna för bild utvecklar du
kunskaper om och i bildframställning, konstbaserade processer och metoder, pedagogik och didaktiska förhållningssätt samt forskning innan du tar din examen som bildlärare. Du kommer att arbeta både digitalt och analogt med olika slags bildframställningar.

Studierna innebär 40 timmars arbetsvecka och utbildningen är campusförlagd. En helfartsutbildning innebär att du behöver vara på plats i våra lokaler flera dagar i veckan då lärande även sker i utbyte och arbete tillsammans
med kurskamraterna.

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha en grundläggande förmåga till idébaserad gestaltning och reflektion samt förmåga att hantera material och tekniker som är relevanta för bildämnet, såsom måleri, modellering, foto och media.

Vid din ansökan till bildämnet behöver du göra ett färdighetsprov utifrån specifika instruktioner.

detaljbild från verkstad
Foto: Natalie Greppi

Kurser i ämnet bild inom ämneslärarprogrammet

Nedan kan du se en kursöversikt och kursernas placering inom din studiegång samt en övergripande beskrivning av kursernas innehåll.

Kurser för dig som läser bild som förstaämne med inriktning åk 7-9

Kurser för dig som läser bild som andraämne med inriktning åk 7-9

Kurser för dig som läser bild som förstaämne med inriktning mot gymnasiet

Kurser för dig som läser bild som andraämne med inriktning mot gymnasiet

Kurser för dig som läser bild som ett ämne med inriktning mot gymnasiet