Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Bild 2 för lärare åk 7-9

Kurs
L9BD21
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25115
Ansökan stängd

Kort om kursen

Bild 2 innehåller konstbaserat lärande som undersökningsmetod genom olika material och tekniker. I kursen ingår bildframställning, didaktisk reflektion och bildanalys samt lagar och regler i relation till bilder och bildanvändning. Dialogiska arbetsformer, etiska perspektiv och förhållningssätt i relation till hållbar utveckling integreras i kursen.

Om utbildningen

Anmälan

Anmäl dig till kursen på www.antagning.se.
Anmälan är öppen 15 september - 15 oktober 2020.

Läs mer om HDK-Valand – Högskolan för konst och design här. 

Med tanke på rådande omständigheter genomförs höstens undervisning vid HDK-Valand i begränsad omfattning på campus. Det innebär att undervisning genomförs både på distans och på plats i verkstäder och på studentarbetsplatser. Vi avvaktar nu instruktioner kring undervisningsformer för vårterminen 2021. Beslut kommer fattas av Göteborgs universitets Rektor under november och det görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Detta innebär att vi för tillfället inte kan säga med säkerhet vilka moment som kommer ske på campus och vad som kommer ges på distans. Vi vill även flagga för att viss utbildning eller vissa moment eventuellt inte kommer kunna genomföras under vårterminen 2021. Håll dig gärna uppdaterad kring Göteborgs universitets riktlinjer med anledning av Coronapandemin här.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som tidigare genomgått kurs L9BD11.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshoppar, seminarier och handledning. I kursen ingår självstudier. Kursens mål examineras genom logg, skriftlig rapport, logg och muntliga presentationer.

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler