Länkstig

Bild 2 för lärare åk 7-9

Kurs
L9BD21
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25020
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Bild 2 innehåller konstbaserat lärande som undersökningsmetod genom olika material och tekniker. I kursen ingår bildframställning, didaktisk reflektion och bildanalys samt lagar och regler i relation till bilder och bildanvändning. Dialogiska arbetsformer, etiska perspektiv och förhållningssätt i relation till hållbar utveckling integreras i kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som tidigare genomgått kurs L9BD11.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshoppar, seminarier och handledning. I kursen ingår självstudier. Kursens mål examineras genom logg, skriftlig rapport, logg och muntliga presentationer.

Lokaler

Kursen ges i HDK-Valands lokaler i Göteborg.

Läs mer om lokaler