Länkstig

Charlotta Gavelin

Programansvarig

HDK-Valand - Högskolan för konst och design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Enheten för pedagogik: Bild och slöjd
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
41137 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Charlotta Gavelin

Charlotta Gavelin är programansvarig för ämnet bild inom ämneslärarprogrammet vid pedagogisk enhet, HDK-Valand samt universitetsadjunkt med undervisning inom huvudområdena bildpedagogik och fotografi. Charlotta har en filosofie magister inom bildpedagogik samt en konstnärlig master i fotografi. Sedan tidigare har hon också en lång erfarenhet som utställningspedagog vid Hasselblad center, en mångårig lärarbakgrund inom gymnasieskolans estetik och mediaämnen samt en konstnärlig verksamhet inom fotografi

Charlottas intressen för material, experimentell teknik samt konstbaserade metoder genomsyrar både undervisning och konstnärskap samt tjänar som inspirationskälla för kurs och ämnesutveckling i sin roll som programansvarig. Återkommande i Charlottas konstnärskap är utforskandet av platser, hur de konstrueras och omskapas genom interaktion mellan människor och natur. Historia och nutid vävs samman och skapar utvidgade kollektiva minnen genom fotografi, arkiv och muntliga berättelser. Denna praktik utgör samtidigt en källa som berikar undervisningen genom att öppna upp för fler dimensioner av förståelse för vår samtid vilket är ett viktigt lärandeperspektiv tillsammans med studenterna.

www.charlottagavelin.com