Bild
Länkstig

Bild 3 för lärare åk 7-9

Kurs
L9BD31
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15010
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Kort om kursen

Kursen behandlar bilddidaktik, styrdokument, bedömning och värdering samt dokumentation av bildämnet i skolan. Genom seminarier och olika autentiska inslag behandlas lektionsplanering och terminsplanering.

Om utbildningen

Kursen bygger på ett gemensamt lärande där diskussioner och flera arbeten samt delexamination 1 utförs i grupp. I kursen finns också ett mindre gestaltande arbete som riktas mot att utforska lärarrollen. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student som genomgått tidigare kurser inom ämneslärarprogrammet. Dessutom krävs godkänt resultat på kurserna L9BD11 och L9BD21 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.